lördag 8 juni 2013

AnkSome II

Anteckningar från: 


#AnkSome 2013
8.6.2013 i Hub Helsinki

10.30 Keynote (Distans)| Mats Adamczak: Storytelling Engagement Stickiness http://penxy.com/wac
http://www.slideshare.net/amazingmaz/ses-15992761


Mycket intressant i den presentationen. Speciellt tanken med långvariga "förhållanden"i social media. Inte snabbhet utan att på längre sikt bygga upp (kund)förhållande.Kontinuerligt blandat innehåll. Ingen orkar med någon som bara talar t.ex. jobb.
Risk att material drunknar i flödet,därför stort krav på att materialet håller hög kvalitet.
Skulle nog finnas en hel del att lära av PAF:s sätt att sköta sin marknadsföring för andra företag (och privatpersoner.) 


11. 10 Reidar Wasenius: "Är Facebook terapeutiskt för dig eller får den din hjärna att ruttna?"

 • Facebook är inget automatiskt.Vare sig bra eller dåligt. Beror på hur du använder.
 • Huvudsaken mångsidig och regelbunden utveckling av färdigheter. Tar man in nya saker utvecklas man men tar man bara in det man redan "vet" stagnerar man eller går bakåt?
 • Farligt att filtrera bort saker man inte "vill höra".
 • "Facebook är en marknad". Interaktivt men rätt hårt och ytligt.
 • Är nätet en katastrof för minnet? Eller är fortfarande den bakgrundskunskap vi har i huvudet nödvändig för att kunna sätta saker i sammanhang och förstå nåt? 
 • "Facebook är en nattklubb". Gästerna skapar innehållet och stämningen.
 • "Facebook är en magisk spegel" http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/06/study-looking-at-own-facebook-profile-bad-for-brain/276442/ 
 • Risk för att vara frånvarande även när man är fysiskt närvarande. Koncentrationsförmågan kan bli lidande.
 • Hjärnan lär sig att få snabb och snabbt återkommande "tillfredställelse". Nytt och intressant hela tiden. Förr "flörta och skicka blommor"vilket tog tid och energi. Idag klicka sig fram. Hjärnan förändras? Förmågan att skjuta upp tillfredställelse minskar?
 • http://ed.ted.com/lessons/philip-zimbardo-the-demise-of-guys
 • (Är problemet att man vill ha snabb tillfredställe eller är vi avundjuka på att ungdomar idag kan få det? Jag är rädd för att vi alltid har oss själva som måttstock och inte tar i beaktande ungdomars totalt annorlunda bakgrund.)
11.55 Lunch

12.25 Kaj Arnö: Open workshop - Revolutionerar (GPS-)koordinaterna?13.00 Micke Hindsberg: Kuratering inom journalistik

Om YLE (eller annan) filtrerar flödet lägger det stort ansvar på kuratorn. Naturlig utveckling av vad journalistik alltid varit?
(Om social media fungerar som femte statsmakt och granskar granskarna är det bra. Ibland önskar men dock lite regler i den diskussionen också.)  


14.40 Cristina Andersson: Marknadsföring i sociala medier - erfarenheter och reflektioner
14.05 Kaffepaus


 • Material blir inte föråldrat utan kan uppdateras, delas och spridas. Upplagan tar aldrig slut.
 • "Kvalitetskontroll" kan vara en utmaning.
 • Svårt att samla den kritiska massan för att komma igång.
 • Edward "koordinerar" svensk satsning. Ta kontakt om intresserad!

14.50 Jessica Parland-von Essen : Bloggen som plattform
 • Vad vill du med din blogg? Profilering.
 • Långa texter eller korta? Bara text eller bilder?
 • Kommentarmöjligheter? Öppen? Moderering? Svara?
 • Har tjänster som Instagram tagit över ursprungliga web-logg tänkandet?
 • Marknadsföring av inlägg? Hur och vad är för mycket?

Detta och mycket andra diskussioner under den punkten15.45 Johanni Larjanko: Marknadsföring för digitala analfabeter

Allmänt: