måndag 30 maj 2011

QR-kod med Google

Med Googles länkförkortare kan man även skapa en QR-kod som ovan. Kräver inloggning dock .

Scanningslicens

Kopiosto har skickat ut information angående sin nya digitaliseringslicens. (Enbart på finska än så länge) Alltid bra att saker klargörs men riktig nöjd är jag nog inte.
Digitaliseringsrätten ger så vitt jag kan se oss rätten att göra det vi gjort med kopieringsrätten på ett tidsenligt sätt. Varken mer eller mindre. Varför ska vi då betala 3,49 per elev till? Tillåter i praktiken inte att man delar ut material annat än på papper i grundskolor. Nyttan blir alltså marginell. Kopiosto är ju en organisation som skyddar producenten och alltså vill få in så mycket pengar som möjligt. Sällan ett bra utgångsläge.
Dessutom, som jag tolkar det, ger den lov att använda material från webbsidor som inte utryckligen förbjuder det. Låt oss säga att jag lägger upp en egen webbsida och inte anger användarvilkor. Då betalar man ju för rätten att använda mitt material men hur får jag del av kakan? Hypotetisk fråga eftersom jag inte vill ha nån ersättning eller nånsin kommer att få det. Men detta visar ju lite felet med Kopiostos logik.
En tolkning av licensen finns på Opettajien tikijänoikeus blogg. (Även den på finska) Till den tolkningen vill jag ge en kommentar. Jag tycker det är egalt vilka tillstånd ger eleverna lov att göra saker så länge de går på ett visst stadie. Vi bör lära ut arbetsätt som de kan ta med sig efter att de gått ut skolan. Vi lär ju som bekant oss inte för skolan.

fredag 20 maj 2011

Öppen utmaning

Har idag än en gång talat för min grundregel gällande ny teknik, webbaplikationer eller program. Är inlärningstiden längre än 30 sekunder så är den för lång. Då måste vi hitta ett bättre lämpat verktyg. (Eller ha en mycket bra och motiverande orsak att hålla fast vid just detta.) Detta är orsaken till att största delen av interaktiva tavlor står oanvända eller används som en projektor.
Går bra att jämnföra med hemelektronik. Mikrovågsugnen är en succé. Eftersom den gör stor nytta men inte käver någon skolning. Det samma kan inte sägas om en digibox. Massa funktioner som vi egentligen inte vill, eller vet varför vi ska, ha som användningen krånglig. (Orsaken till att den används är att det finns få allternativ.) Vi ska alltså satsa på produkter i kategorin mikrougn. När dens användningsmöjligheter inte räcker till är vi motiverade att lära oss mera.
Utmaningen är nu att försöka hitta dessa redskap. Jag vänder det tvärtom. Kan nån av er hitta en användning som jag inte kan hitta ett verktyg för?

torsdag 19 maj 2011

Mera poliser inom social media

Polisen ökar antalet närpoliser som även rör sig inom social media, närmast Facebook och IR-gallerian. Stöder tanken till fullo. Så klart inte som nåt som kan ersätta den existerande verksammheten men som ett komplement. Bara det att myndigheter ökar synligheten också här gör mycket gott. Att det dessutom som ren service, eftersom det möjliggör kontakter med polisen som annars varit omöjliga, får man ju se som ett stort bonus.

onsdag 18 maj 2011

Du bestämmer

Du bestämmer är Edu.fi:s översättning av det norska materilalet på dubestemmer.no. Bra inställning att inte berätta och förmana så mycket utan att stället frågor istället. Svar är alltid inveklade och relativa. Men ger man de rätta frågorna kan man nå bra resultat. Klippet Helt okej med utvecklingssamtal är värt att kolla in.

tisdag 17 maj 2011

IT-cafe 1

Idag första tillfället i en serie lärarfortbildningar. Temat är "Fritt tillgängliga verktyg på webben". Interaktiva tavlor  och liknande i all ära men hög inlärningströskel gör att nyttan dröjer eller inte alls infinner sig. Dessa är raka motsatsen.

http://todaysmeet.com/ Skapa enkelt ett forum för att ta emot kommentarer under en föreläsning.
http://viewpure.com/ Titta på YouTube klipp utan störande element
http://titanpad.com/ Skriv i samma dokument i realtid.
http://www.dabbleboard.com/ eller http://www.twiddla.com/ Whitebord i webbläsaren

http://bit.ly/ eller http://korta.nu/ Skapa enkla webbadresser av krångliga.
http://listen.grooveshark.com/ Lyssna på musik i webbläsaren
http://www.doodle.com/ Hitta gemensamm mötestider. (Kräver en e-postadress av den som skapar enkäten)
http://www.screencast-o-matic.com/ Spela in skärmen.

Alla de här kan användas utan registrering. Ibland finns det verktyg som är värt mödan att registrera sig. Ska man använda med en grupp är det viktigt att det finns möjlighet att skapa användare. Om det inte förstås är meningen att de ska lära sig utföra en registrering är det slöseri med tid.
Ett bra exempel på en sådan tjänst är http://edu.glogster.com/ . Skapa "En virtuell planch".

Fortsättningen i fortbildningsserien under hösten. Åtminstone "Sociala medier i skolan - kan vi lära oss nåt av det?" och presentationen "Hur,  med vad och framför allt varför gör vi presentationer".

fredag 13 maj 2011

Återskapat...

Tyvärr har Bloggers problem de senaste dagarna raderat mitt inlägg från gårdagens "Tekijänoikeus ja sähköinen opetus". Ska se om det går att återskapa på sätt eller annat. Till dess får ni nöja er med Operight (Tyvärr enbart på finska.)
Samma problem har även raderat alla gilla, intressant och användbart kommentarer från tidigare inlägg. Detta var en bra påminnnelse om riskerna med att förlita sig för mycket på tjänster du inte är kund hos. Kunde ha varit lite svårt att få allt tillbaka vid ett större haveri.

torsdag 12 maj 2011

Tekijänoikeus ja sähköinen opetus

Deltar i fortbildning om Upphovsrätt och "Digital undervisning"
Första tippst var Operight. Har inte hunnit bekanta mig men verkar vettigt.
Jere Mava pratar intressant om "Digitala inlärningsmiljöer och dess utveckling". Intressant vinkling att tänka på social media som (mass)medias andra steg där mottagarna förvandlats till aktiva deltagare. I skolan betyder detta att elever blir aktiva (in)lärare. Människan är ju nog ett flockdjur och webben ger känslan av detta vilket ger resultat genom sammarbete. Inte bara så att man delar åsikter som man ofta tycker utan verkligen Ibörjan har upphovsrätten varit aktuell då man producerat material. Nu då saker sker genom sammarbete blir det mindre viktigt.
I undervisningen har man ofta gjort misstaget att flytta den gamla modellen att undervisa till nya medier istället för att ta chansen att verkligen förnya undervisningen. Nu när det kommer nya verktyg hela tiden skulle i kanske ta chansen att integrera den "informella" kunskapen som finns i undervisningen.
Tydligen har han också upplevt att det är svårt att introducera nya verktyg eftersom de inte passar in i läroplaner och liknande. (Men genom användning anpassar båda sig eftersom vi ser saker på nya sätt.)

Katariina Sarvi, högsta domstolen, om "Upphovsrätt i digitala inlärningsmiljöer" med att konstatera att nån sådan inte finns. Det finns bara en upphovsrätt som gäller för alla medier. Problematiskt även om principen fortfarande är den samma. Den som skapat nåt har rätten till det. Nog borde man ju så småningom komma på att det är svårt att ha samma regler för nås som publiceras på ett papper och nåt som skapas elektroniskt.
(Resten hittar ni här http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 och här http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950574 ).
Några bra exempel men kommentaren "Här är jag lite oense med mig själv" visar bra hur knepigt detta är och hur man måste se från fall till fall. Bra komplement till den KOTEK-workshop som jag deltog i för ett par veckor sen.

måndag 9 maj 2011

Portugal på YouTubeDetta tycker jag är ett bra exempel på ogenomtänkt material. Vad jag förstått är detta en video tänkt som en "lätt" avslutning på ett möte. Vad tänkte man när man gjorde den? Vad tänkte man då man släppte den på YouTube? Eller tänkte man?
Videon i sig själv är bra gjord. Helt säkert av nån som gjort videoklipp otaliga ggr. Säkert professionellt. Troligtvis har dock ett klassiskt misstag skett. Den som producerat materialet har inte varit insatt i ämnet/användningsändamälet  och den som har beställt materialet har inte varit bekant med verktyget. För att bedömma om den har önskad effekt är det väl bara att följa med diskussionen som förs under den...

Tillbaka...

Det har varit ganska länge sedan jag skrev ett inlägg här. Egentligen p.g.a. två saker. Jag har varit lite upptagen och dessytom tvivlat starkt på vad jag håller på med. Upptagen kommer man alltid att vara emellanåt men det är väl egentligen bara bra. Riktigt tvivlande blev jag i samband med valet. (Nej, inte p.g.a. resultatet. Det är helt i sin ordning enligt demokratiska regler,) Vuxnas betende på webben lämnar en hel del övrigt att önska. Det medie som jag alltid sett som en frihet fungerar mitt i allt som en begränsning. P.g.a. att alla som för fram en åsikt som inte är bekväm i sammanhanget hotas och trakasserar leder det till att ingen diskussion förs.Däremot skriks en massa fördomar ut fritt. Beoende på var man rör sig ser världen ut att vara antingen svart eller vit och till sist tror man att det är så eftersom "alla" tycker så... Försök sen att förklara för barn och ungdomar hur man borde uppföra sig då det egentligen är de som uppför sig bättre. (Tur nog, eftersom det då finns hopp om framtiden)
Dessutom har jag deltagit i en del utbildningar och diskussioner angående upphovsrätt. Mycket deprimerande att inse att en ytterst liten grupp, med stora ekonomiska intressen, tillåts skapa regler som omöjliggör en laglig användning inom undervisningen.
Men nog gnällt. Som tidigare sagt gäller det att fylla webben med positivt innehåll så drunknar skräpet.