måndag 9 maj 2011

Tillbaka...

Det har varit ganska länge sedan jag skrev ett inlägg här. Egentligen p.g.a. två saker. Jag har varit lite upptagen och dessytom tvivlat starkt på vad jag håller på med. Upptagen kommer man alltid att vara emellanåt men det är väl egentligen bara bra. Riktigt tvivlande blev jag i samband med valet. (Nej, inte p.g.a. resultatet. Det är helt i sin ordning enligt demokratiska regler,) Vuxnas betende på webben lämnar en hel del övrigt att önska. Det medie som jag alltid sett som en frihet fungerar mitt i allt som en begränsning. P.g.a. att alla som för fram en åsikt som inte är bekväm i sammanhanget hotas och trakasserar leder det till att ingen diskussion förs.Däremot skriks en massa fördomar ut fritt. Beoende på var man rör sig ser världen ut att vara antingen svart eller vit och till sist tror man att det är så eftersom "alla" tycker så... Försök sen att förklara för barn och ungdomar hur man borde uppföra sig då det egentligen är de som uppför sig bättre. (Tur nog, eftersom det då finns hopp om framtiden)
Dessutom har jag deltagit i en del utbildningar och diskussioner angående upphovsrätt. Mycket deprimerande att inse att en ytterst liten grupp, med stora ekonomiska intressen, tillåts skapa regler som omöjliggör en laglig användning inom undervisningen.
Men nog gnällt. Som tidigare sagt gäller det att fylla webben med positivt innehåll så drunknar skräpet.

Inga kommentarer: