onsdag 21 april 2010

Fronter Workshop/ Creaza

Creaza
Suverrent verktyg som jag nämnt tidigare, både idag och tidigare. Tilläggstjänst till Fronter för bl.a. Mindmapping, videoeditering, och animationer.
Vore inte bara ett suverränt verktyg för mediafostran och bildkonst utan de färdiga filmerna och animationsfigurerna gör det mycket lämpligt för att illustrera och konkretisera de flesta ämnen. Räcker inte de färdiga bilderna kan du även importera dina egna flash-filer.

Fronter Workshop / Exempel på användning

Mediafostran med Creaza samt Fronter.
Päivi Karhula, Riihimäki

 • Mediafostran med serier / animationer
 • Betydelsen av bilders prortioner i en bildruta. Lätt att experimentera och visa
 • Olika sorters pratbubblor och typer av texts betydelse.
 • Ypperligt att kombinera med interaktiva tavlor
 • Hur bygga upp en film med klipp, ljud och bilder. Enkelt med färdiga gallerier.
 • Skapa "skoltidning" genom att använda Fronters interaktiva verktyg.(t.ex. röstningsverktyget och undersökningar med testverktyget) Få material utifrån och kombinera med eget.
 • Frågesporttävling mellan klasser med testverktyget.
Inget direkt nytt eller banbrytande med en enkel och vettig användning av existerande verktyg med mervärde.

Fronter i språkundervisning (gymnasiet)
Annukka Kosonen, Alppilan lukio

 • Ej datasal för det mesta p.g.a för få datorer. Rummet uppbyggt för att jobba på egen hand.
 • Ett rum per språk
 • Länkar, material RSS från t.ex. spanska tidningar, inbäddade videoklipp via Youtube d.v.s. material utifrån
 • Program för kursen i rummet. Läraren behöver inte släpa papper och eleverna har tillgång till planeringen. Är eleven frånvarande kan man jobba in på egen hand. Allt öppet från början eftersom risken att nån gör alla uppgifter på förhand inte gör det värt att dölja något. Inget mera kopior som ändå slarvas bort.
 • Inläst material som elever läst in med Fronters ljudinspelningsverktyg.
 • Omröstningar om filmer som setts
 • Använder gruppmappar för grupparbeten som bara gruppens medlemmar och läraren har tillgång till.
 • Färdiga uppgifter gjorda med testverktyget som kan "ersätta" vikarie.
 • Distanskurser som kan utföras när som helst. Navigationen i rummet gjord enkel med hjälp av objektlistor samt lärsekvenser. Kurserna använder även läroböcker så allt material finns inte i Fronter.
 • Vitsord publiceras (anonymt). Finns det inte digitalt så inscannade.
 • Testverktygets rapporter ger bra översikt. Om alla svarat rätt behövs frågan knappast gås igenom dess mer.
 • Lätt att kommentera inlämnade arbeten. Antingen som kommentar eller genom att skapa en kopia av externt dokument.
 • Exempel på övningar. Videon i testverktyget som eleverna kommenterar skriftligt, forumdiskussioner om givet ämne, ta ställning för eller emot och argumentera. Delar kan göras anonymt.
 • Bjuder in männisor utifrån för diskussioner. Kan vara en spanjor till spanskaundervisningen som exempel.
Uppstod kort diskussion om anonymitet. Konstaterade att antingen eller och att inget finns som nästan anonymt. Diskussionen brukar sällan uppstå i Finland men tydligen är vi här också här emellanåt oroliga för diskussioner. Visst kan misstag ske om man blir lite väl ivrig men är inte skolor till för att man ska lära sig?

Niko Leuman
Fronter & Creaza  i undervisning (Yngre lågstadieelever)
 • vagn med läppisar 5-10 st. i närheten men långt ifrån alltid tillgänglig.
 • åtminstone en dator och projektor per klass
 • Debatt-forum anpassat till matematik. Elev ställer matematisk fråga, övriga svarar
 • Sedan med brainstoming diskussion (anonymt)
 • Leder till bra naturliga diskussioner om hur man kommunicerar på nätet. Hur är det med smileys? Stora bokstäver?
 • Grupparbeten med material och diskussioner i en mapp som är begränsad för gruppen och läraren. Lättare på det sättet att hitta eget material då man inte drunknar i vad andra producerat.
 • Ypperligt sätt att följa med arbetets utvecling.
 • Skapat videoklipp i Creazza. Eleverna diskuterar och föreslår "vad som händer sen" med hjälp av forum.
 • Inga problem för fyror att själva editera klipp.
 • Ettor gjorde sagor genom att göra om en klassisk saga som de först sätt exempel på (creazatube på Youtube).
 • Enormt bra verktyg för mediafostran. Lära sig genom att göra själv Färdiga klipp gör att man inte behöver inte fundera på kameror och utrustning.
 • Veckobrev publiceras i Fronter.
 • Processkrivning med fyror.
Distansgymnasium, Sotungin lukio
Esko Lius
 • Börjar med planeringsdag, betald vikarie
 • IT-pedagogoskt stöd stöd på plats då och under kursen
 • Avvägning före om det är en vettigt sätt att genomföra kursen
 • Video för att kompensera avsaknad av närundervisning. Lite nytta men mera fördelen att det piggar upp.
 • kursen uppbygd via en startsidda med länkar till materialet för att underlätta navigering. Annars bara inlämningsmapp i menyn.
 • Kombinerar med 2:nd life
 • Importerar material från kurser som skapats i eller för andra miljöer
 • Minst varje vecka aktiverande aktivitet. Debatt, diskussion eller liknande.
 • Administrativt rum med information för lärare. Många jobbar på andra ställen.


Administrativ användning av Fronter i skolvärlden
Sampo Lokki
 • inte allt i fronter
 • till fronter kommunikation, skolningar av lärare, bokningar och information
 • webbsidor identisk info med den som finns i Fronter
 • bör vara enkelt att komma åt fronter, "singel sign in"
 • Nyhetsverktyget huvudinformationssättet. Händer något speciellt informeras det där. Till en början enbart skolans ledning och några lärare. Kanske alla när folk kommer underfund med vad som hör hemma där.
 • Meddelanden används mellan elever och lärare mera.
 • En del skolor använder också fronters sms-tjänst
 • Klassiska anslagstavlor används inte.
 • Lärarummet inehåller allt standardmaterial som möteskallelser, protokoll, blanketter, kustodieringar o.s.v. Arkiveringen har uppskattas efter som saker finns kvar långt tilbaka i tiden.
 • Skilt rum för bokningar. T.ex. provkalender, kalender för utfärder, utrymmesbokninger. Provkalendern kan även ses av elever
 • ILP håller på att tas ibruk för utvecklingssamtal.

Bra ideér men kräver att skolans ledning är med på noterna och fattar beslut att så här gör vi. Frivillighet betyder bara att vi fortsätter i gamla banor och de som vill förnya sig och jobba effektivt hålls tillbaka.


Tero Rynkä
Otawa
Digitala läromedel

En bra fåga: Vad är det viktigaste med digitala läromedel? Spontana svaret från åhörarna var interaktivitet. Det får man väl hålla med om. Bra om man kan kombinera med annat material och om allt är så öppet som möjligt. Materialet ser intressant och välgjort ut men aningen finskspråkigt för en svensk skola, Tekniskt sett samma som Webblabbet (SCORM) och kan integreras i Fronter.

Fronter Workshop /Nyheter

Klassisk inledning på Ikt10 med Fronter-workshop. Lite modifierat program eftersom en stor del av dragarna sitter fast på olika flygfält runt om i världen.
Kenneth Vuorinen presenterar "Nyheter" i Fronter:
 • Kopiering av rum.Ytterst användbart då du finslipat ett rum för en kurs och vill återanvända det. Då kan du kopiera rummet, få en identisk kopia men utan tidigare användare och deras material. Då kan rummet bli kvar för gammla användare (rekomenderas att man arkiverar det vilket förhindrar ny aktivitet i ett gammalt rum medan allt dock kan läsas) medan en ny grupp kan utnyttja samma rumsuppbyggnad som läraren skapat tidigare.
 • ILP, verktyg för utvecklinssamtal. Enklaste varianten används bara för att samla ihop olika lärares kommentarer om elever som du ska hålla samtal med/om. Ersätter skickande av papper (och letandes efter dem) eftersom lärare, och eleven, kan ge sina kommentarer som samlas ihop automatiskt till ett formulär. Tar inte bort själva arbetet med att ge kommentarer men efferkiverar övriga delar. Elevers självutvärderin kam lätt kombiners med de mål som lagts in i t.ex. ev viss kurs rum.
 • Färg på startsidan valbar.
 • Öppen API. Andra aplikationer kan utnyttja Fronters inloggning så att när man är inloggad i fronter loggas man automatiskt inloggad i tredjeparts tjänst.
 • Förnyad suport som nu är integrerad i Fronter. Mest intressant kanske var tanken på en VoIP kontakt och  utvecklandet av en administrations-grupp.
Förbättringar på gång:
 • Inlämningsmappen förnyas. Kan skapa automatisk gruppinlämningsmapp, anonym inlämning samt dessutom slumpvis dela in klassen i grupper.
 • Förnyad lay-out på Fronter.  Bättre övre meny (påminner om Office-knappen) Tillgängliga rum och tjänster blir mer lättilgängliga. Förbättrad idag sida som är delad i flikar.Flikar kan var vara Google docs eller Live@edu material

måndag 19 april 2010

Gör din egen tidning

Tidningar produceras ju en del i skolor. Antingen som skoltidningar eller som en del av diverse mediakurser. Jag tycker det är ett ypperligt sätt att lära sig hur det fungerar. Vad är bättre än att göra själv? Ett problem kan dock vara att det är svårt att producera tillräckligt med högklassigt material för att få ihop en tidning. Här kunde säkert Newscred vara till hjälp. Istället för att göra allt själv kan man med RSS-feeds hämta nyhetsmaterial från andra sajter och sedan skriva t.ex.egna ledare. Man får fortfarande fundera vad man tar in i tidningen och göra själv men resultatet kan bli betydligt mer omfattande än om man börjar helt från noll.
Nu har jag själv ännu inte kollat upp hur bra sajten fungerar så ger inga garantier för det men ideén kunde vara värd att spinna vidare på.

Klassisk medias rapportering om sociala medier

Jag har ett bra tag svurit över HBL:s artikelserie om Facebook där man till varje pris ska skriva något. Innehållslösa vanligtvis samt fokuserat på ett enskillt fall med någon negativ användning. Som vanligt fungerar detta ju bäst som nyheter. Sällan ser vi heller nyhetssändningar om fredliga lösningar på koflikter utan ett smkigt krig säljer nog bättre.
Det jag saknar är att man skulle sätta saker i persperktiv. Man borde berätta hur sociala medier fungerar som helhet och inte bara ta upp lösryckta detaljer och inte heller bara negativa saker. Den lilla notisen om folk som försöker ta sig hem från olika ställen av Europa med hjälp av sociala medier kunde bra ha kombinerats med artikeln om 14:åringen som mobbats i Sverige för att ge en bättre bild av hur samma verktyg kan användas både positivt och negativt.

torsdag 15 april 2010

Digital Economy Bill

Storbrittanien godkände snabbt sin Digital economy bill för någon dag sedan. 189 röster var för, 47 röster var emot och 419  var inte närvarande vid röstningen. Tydligen är det så att starka marknadskrafter (läs musik- och filmidustrin) lobbar igenom dessa lagar medan politiker inte har kompetensen att först vad de egentligen medför. Eller?
En paragraf i det nya lagpaketet ger brittiska staten rätt att blockera webbplatser som antingen bryter eller kan tänkas bryta mot brittiska upphovsrättslagar. Lagen kommer dessutom göra det möjligt för brittiska myndigheter att stänga av personer från internet om de ägnar sig åt olaglig fildelning eller andra aktiviteter som bryter mot de brittiska upphovsrättslagarna.
Vilket betyder att lagen bra kan användas för att tysta obekväma personer eller organisationer. T.ex. WikiLeaks innehåller nästan bara upphovsrättskyddat material.  Den sajten publicerade nyligen materialet som visade hur amerikansk millitär helikopterbesättning sköt ner civila, barn och press i Irak. Detta kan alltså nu blockeras från att ses från Storbritannien. Visst är Kina en föregångare på många sätt men den här delen av deras politik borde vi kanske inte tillåta att införs?

torsdag 8 april 2010

Kostnader på Facebook

Stötte på en artikel om denna brittiska 12-åring som använt mammans kreditkort till att köpa saker i FarmVille på FB för dryga 900£. (Ännu en bra orsak att respektera åldersgränsen på 13...).
Förutom det uppenbart felaktiga med att olovligt använda en annan persons kreditkort så visar detta hur viktigt det är att man kommer överrens om spelregler med sina barn. I detta fall t.ex om man ska betala för spel, hur mycket i så fall och framför allt hur. Förutom kreditkort är det möjligt att betala åtminstone via PayPal och i vissa fall med mobiltelefon.
Själv var jag inte ens medveten om vad man köper i detta spel eftersom jag inte själv spelar. Dessutom är det ganska svårt att hitta nån info på Zyngas supprtsidor. Det verkar fortfarande svårt att på ett vettigt och moraliskt försvarbart sätt kombinbera spel, barn och avgifter.