måndag 19 april 2010

Klassisk medias rapportering om sociala medier

Jag har ett bra tag svurit över HBL:s artikelserie om Facebook där man till varje pris ska skriva något. Innehållslösa vanligtvis samt fokuserat på ett enskillt fall med någon negativ användning. Som vanligt fungerar detta ju bäst som nyheter. Sällan ser vi heller nyhetssändningar om fredliga lösningar på koflikter utan ett smkigt krig säljer nog bättre.
Det jag saknar är att man skulle sätta saker i persperktiv. Man borde berätta hur sociala medier fungerar som helhet och inte bara ta upp lösryckta detaljer och inte heller bara negativa saker. Den lilla notisen om folk som försöker ta sig hem från olika ställen av Europa med hjälp av sociala medier kunde bra ha kombinerats med artikeln om 14:åringen som mobbats i Sverige för att ge en bättre bild av hur samma verktyg kan användas både positivt och negativt.

Inga kommentarer: