måndag 27 mars 2017

Fake it to make it


Ett spel där du förtjänar ihop pengar t.ex. till din första bil genom att producera falska nyhet. Rätt intressant sätt att försöka få folk att förstå hur den businessen fungerar och därmed kunna förhålla sig till den på rätt sätt.

Lite krångligt men med tanke på hur snabbt jag föll in i rollen och verklighet försökte skapa en så bra "fake news"-site kan det här nog vara nåt att testa.


lördag 25 mars 2017

Skolor, tid samt deras in- och utveckling


Tänker inte på djupet analysera nåt. Jag har jobbat 15 år i skolor och själv gått i skolor ungefär lika länge så mina egna erfarenheter förvrider min bild. Ett problem de flesta har. Ett fel har dock kommit med i texten. Visst kan man se provet före kl. 17. Bara genom att skumma diskussioner på FB vet jag t.o.m. koden man loggar in med. Kanske många fler problem kunde lösas med att man vet hur det fungerar och får korrekt information?
Tid verkar vara ett av problemen enligt artikeln. Tydligen redan i studierna väljer man bort viktiga övningar och information för att prioritera grundläggande saker. Så kanske problemet och nyckeln till lösningen ligger här?
Lärare och rektorer vill jobba med elever och den direkta undervisningen. Annat upplevs som extra. Så tolkar jag texten. Även om den delen är extremt viktig för utveckling och elevers rättssäkerhet. Ingen annan yrkesgrupp får välja sina arbetsuppgifter. Men med tanke på att lärarna lön nästan helt baserar sig på mängden undervisning förstår jag till en viss del.
Så en ordentlig koll på lärarnas arbetsbild och en nytt lönesystem som motsvarar vore nog på sin plats. Tyvärr verkar det vara svårt. Kan det inverka att lärarfacket, som representerar lärarna och inget annat, inte riktigt vill? För det kommer nog att innebära att uppgifter utanför den egentliga konkreta undervisningen skrivs in. En del som säkert är mycket olik från en sorts lärare till en annan.
Med vilja och tillräckliga resurser vore lösning lätt. Tillräckligt med personal som utför alla de uppgifter som behöver göras som ersätts därefter. Men börjar det vara dags att inse att skolorna behöver annan personal än lärare? Och att dessa måste anställs på ett humant sätt?

onsdag 22 mars 2017

Blue Whale

Polisen gick idag ut på Facebook och varnade för ett "spel" vid namn Blue Whale. Detta eftersom en skola i Vanda haft oroliga elever. Dock hade ingen själv deltagit i "spelet". Polisen har inte heller kännedom om att nån i Finland skulle ha deltagit. Men icke namgivna källor säger att "spelet" excisterar.
Visst kan man bli orolig. Ibland av orsak, ibland utan. Det bra att känna till såna här fenomen. Men läs t.ex. den här artikeln på Snopes fact-check

Nu är jag rädd att polisen bara sprider oro. Om man utfärdar en varning borde man alltid ge tillräckligt med korrekt och verifierad information om vad man varnar för och varför. Där missade de nu. Orsaken till det tänker jag inte spekulera om dess mer.

Edit:
Tivis artikel (FI)

måndag 20 mars 2017

Text Neck Indicator

Det att telefoner och plattor inte är helt ergonimiska och kan ge upphov till ömma nackar om användningen är långvarig har vi alla hört. Testar nu Text Neck Indicator i min tfn. Om ställningen är dålig, röd symbol, om bra, grön. I det stora hela verkar den enbart reagera på telefonens vinkel men en liten påminnelse kan ju inte vara fel.