måndag 20 mars 2017

Text Neck Indicator

Det att telefoner och plattor inte är helt ergonimiska och kan ge upphov till ömma nackar om användningen är långvarig har vi alla hört. Testar nu Text Neck Indicator i min tfn. Om ställningen är dålig, röd symbol, om bra, grön. I det stora hela verkar den enbart reagera på telefonens vinkel men en liten påminnelse kan ju inte vara fel.

Inga kommentarer: