torsdag 3 mars 2016

Facebook "Too big to fail"?

Too big to fail, banker och företag som är så stora att om de går omkull så blir följderna så stora att det helt enkelt inte är ett alternativ. Fb kanske närmast kunde liknas med ett stort företag med massor av lån. Finns helt enkelt så många med så mycket investerat i Fb att vi kanske helt enkelt inte kan ta bort det företaget ur ekvationen mera? Om så, vad kommer det att leda till?