torsdag 27 januari 2011

Nationell plan

Nationell plan föranvändningen av informations- och kommunikations- teknik i undervisningen. Intressant och förvånansvärt tydlig plan. Undervisnings- och kulturministeriet, utbildningsstyrelsen och delar av näringslivet har tagit fram den.

ViewPure

När man använder YouTube i undervisningen, och säkert annars också, händer det att länkarna till liknande material som kommer efter klippet inte alltid är så passande. Går man via ViewPure visas klippet på en vit bakgrund och utan dessa förslag. På detta sättet slipper man överraskningar och distraherande onödigheter.

Lärare hängde ut elever

Vet inte riktigt om det är värt att dess mer kommentera en sån här atikel. Att som lärare (eller vuxen i allmänhet) hänga ut elever med namn och bild är fel hur man än ser på saken. Att det finns problem i skolor med stökiga elever stämmer. Att elever gjort detta mot lärare är sant det också. Däremot berättigar det inte ett handlande på detta sätt. Vi vuxna måste vara vuxna och ta vårt ansvar.
Som lärare har man tystnadsplikt. Deremot visar detta hur viktigt det är att man diskuterar på alla arbetsplatser om vad man ger ut och inte. Bevisligen är detta inte klart för alla. Ännu bättre om man kan hålla sig ifrån att skapa en massa förbud utan konstruktivt skapa spelregler. Viktigt att komma håg hur sociala medier fungerar. Säger en A så säger nån annan B och mitt i allt har den oskyldiga kommentaren förvandlats och innehåller aldeles för mycket information. Att man inte uttalar sig om undervisningssituationer betyder ju inte att man inte kan vara delaktig i övrigt.
(Tystnadsplikten kan vara bra att komma ihåg då man läser saker i medier om skolvärlden. Sköter sig skolan som den ska kan den inte uttala sig alla gånger. Här ligger ett stort ansvar på journalister och läsaren att komma ihåg detta då man skriver/läser för att inte få en snedvriden bild av sanningen.)

tisdag 25 januari 2011

Social Books

I den tid då kopieringskydd och upphovsrätt hindrar en vettig e-boksutveckling t.o.m. på bibliotek är Social Books en trevlig tanke,

Gatuvytjänster olagliga?

Datasekretssnämnden har slagit fast att företag får inte öppna gatuvytjänster på nätet utan tillstånd från myndighetern (t.ex. HBL 24.1). Mest kända exemplet torde vara Googles Street view. Visst är det bra att vi skyddar folks integritet men inte om man går för långt. Om detta inte är tillåtet, får då en tidning publicera bilder från gator och allmänna platser om folk på bilden kan kännas igen?
Tycker detta är att omyndigförklara människor och låta dem slippa ansvar. Nu tänker jag inte på Google utan på folk i allmännhet. Om du inte vill bli fotograferad när du gör något, gör det inte på öppen gata. (Eller kanske du ska låta bli att göra det överhuvudtaget.) Detta påminner mycket om dem som ger ut fel information på fel sätt på sociala medier och sedan skyller på plattformen att den "spridit deras uppgifter". Ta ansvar för vad du gör i alla situationer så klarar du dig bra. Gör du det inte ska vi inte ha någon omvänd "storebror ser till att ingen ser dig"-mentalitet som skydd.
Däermot är det nog bra att ha gränser för vad för slags tjänster som är acceptabla. Kolla olika "aps" till min telefon och stötte på en amerikansk aplikation. Den kopplade ihop kartor med telefonens GPS och ett register över dömda brottslingar så att man kunde gå runt i sitt kvartert och kolla upp grannarnas brottsregister. Någonstans kommer nog gränsen emot för vad vi behöver.

fredag 21 januari 2011

Kränkt.se

Datainspektionen har satt upp krankt.seom hur man gör om man blivit kränkt på nätet. Bra byråkratiska råd, Vissa är det som står sant men man undrar ju lite om inte en kränkt 15 åring behöver mera hjälp än en blankett för anmälan Inte är det ju alltid så enkelt. Bra med råden om hur man beter sig för att inte kränka andra.  Denna sida kan vara ett bra stöd då man med rätt hjälp reder ut tråkigheter på webben.

Tutut tuntemattomat

Rädda barnen sammanställde i slutet på förra året en undersökning om ungas bekantskaper på nätet. Själva undersökningsmetoden kanske inte var så lyckad. Bara 778 svar och av dem 78% flickor. Vissa poänger kan man ändå hitta fast få är överraskande.
  • Unga använder Internet och sociala medier flitigt och det är en viktig del av livet.
  • Det är lätt att knyta kontakter på nätet
  • Kontakter på nätet skiljer sig inte nämnvärt från kontakter AFK (Away From Keybord)men många känner sig öppnare, självsäkrare och mera attraktiva. Eftersom man inte behöver bry sig om utseende eller hur man låter, utan innehållet avgör, är det lättare att börja tala med en okänd person.
  • Ungdomar prata mera om sex med bekanta från "verkliga livet" än med nätbekantskaper.(Även om detta inte heller är ovanligt.)
  • De flesta kan tänka sig att träffa sina nätbekanta också AFK
Ett bra råd till föräldrarna ges. Bekanta er med dessa medier med öppna sinnen och kom ihåg hur viktigt det är för unga.
En tankeställare ger kommentarerna som visar att unga känner sig tvungna att förklara varför det känns fel om nån kontaktar dem på ett tvivelaktigt sätt.
Undersökningen kan laddas ner på finska.

TodaysMeet

När man håller en föreläsning för ett stort antal personer, eller varför inte ett mindre, livar frågor från åhörarna upp. Dessutom hjälper det föredragshållaren att tala om "rätt saket". Med TodaysMeet kan du lätt fixa den saken. Dessutom utan att åhörare behöver vänta på tillfälle att ställa frågan och dessutom kan föredragshållaren  svara då det passar in.  Dessutom kan diskussionen fortsätta efteråt så länge som du själv ställer in.

onsdag 19 januari 2011

Föreläsningstips

Jag fick en inbjudan / information om detta tillfälle till vilket jag genast anmälde mig. (Elza Dukels är en intressant person som jobbat mycket med dessa saker.):

I föreläsningen Vad gör unga på nätet? beskriver Elza Dunkels(lärarutbildare och forskare) vad unga gör på nätet, resonerar kring möjliga risker och hur vi bäst hanterar dem.
Föreläsningen tar upp frågor som hur man kan se på relationen mellan vuxna och barn, hur man bäst skyddar sina barn och vems ansvar det egentligen är. Hon ger också tips och råd kring hur vi kan överbrygga kunskapsavståndet mellan generationerna och hur vi kan lära oss av ungas lärande på nätet.
Föreläsningen ifrågasätter våra föreställningar om nätet - de vanligaste fördomarna pekas ut. Målet är att ge redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning.


När: 12.4 kl. 17-19
Var: SVF-salen, Nylandsgatan 17 D (5 vån.), Helsingfors
Målgruppen är föräldrar, personal inom utbildningsektorn, ungdomsledare och andra intresserade.

Anmälan riktas till unginfo[at]luckan.fi eller tfn 020 .73.8403.
Arrangör: Sydkustens landskapsförbund, Ungmartha, FSS, Luckan/Ung Info
och Finlands Svenska Ungdomsförbund.

tisdag 18 januari 2011

Dabbleboard

Dabbleboard. Interaktiv whiteboard direkt i webbläsaren. Möjligt att sammarbeta med andra i realtid genom att dela ut webbadressen. Ingen registrering eller inloggning krävs.
Samma gäller Twiddla så egentligen en smaksak vilken man föredrar.

Det stora mediaäventyret

Det stora medieäventyret är ett material om mediefostran beställt av undervisnings- och kulturministeriet. Tyvärr har jag inte lyckats komma in på materialet från skolan. När sidan laddats i 10 minuter tar mitt tålamod slut och det betyder även att vi inte kan använda det med elever. Nån som kommer år materialet kanske kan berätta om det är nåt att ha?
Annars återkommer jag till saken om det sker en förbättring. (Tyvärr har vi här i husetm fortfarande år 2011, en Internetanslutning som inte tillåter användning av nätbaserat material på det sätt den borde.)

torsdag 13 januari 2011

Filter

"Internetfilter ovanligare i Finland än i övriga EU" står det att läsa på Vasabladets webbsidor. Att 27 %procent av de finländska föräldrarna har installerat filterprogram på datorer son används av deras barn mot 33% i medeltal är inte speciellt intressant. Att britterna ligger i topp är heller ingen överraskning. Märktes bra med ett enormt överutbud av dessa företag på BETT-mässsan i London förra året.
Den enda mening som är intressant är enligt mig "Enligt EU-kommissionen borde innehållsfilter användas mer. Programmen filtrerar bort bland annat pornografiskt innehåll, men i många fall kan de inte förhindra barnen från att komma åt sidor som till exempel idealiserar anorexi eller självmord"
Varför rekommenderar man dessa filter när de ändå inte fungerar som tänkt? Kommer man inte åt ett material kommer man åt ett annat. Kommer man inte åt det på ett ställe så gör man det på ett annat. Visst ska säkerheten vara tillräckligt hög för att, speciellt yngre, barn inte i misstag utsätts för olämpligt material. Men detta ska inte göras av maskiner och logaritmer utan av ansvarstagande vuxna. Som all annan uppfostran.

(Men filter och övervakning i alla datorer är ju bra även för att hindra vuxna att nå olämpligt material som publiceras av Wikileaks och andra olämpliga organisationer... Kunde man säga om man ville dra konspirationsteorier till sin spets...)

tisdag 11 januari 2011

Eskeletons

The University of Texas at Austin, och speciellt dess biblioteksdel har länge imponerat mig. För några år sedan stötte jag på deras kartor och senaste upptäkten för mig är Eskeletons. Precis vad det låter som, en interaktiv webbtjänst där man kan studera djur och människors skelett och anatomi.

Gratis infopaket om upphovsrätt

Förlaget Finn Lectura erbjuder gratis material om upphovsrätt (Tarmo Toikkanen och Ville Oksanens "Opettaja tekijänoikeuden verkossa -tietopakettia") för lärare med inriktning på webbmaterial. Max 100 exemplar per skola att delas ut åt lärarna. Leveras kostnadsfritt till skolor i Finland.
Kolla in bloggen för mera information och beställningsblankett (på finska).

Generationsskillnader på nätet

E-postanvändning tycker jag brukar vara en bra riktgivare för hur kommunikation på nätet ändras. Av 60% av Internetanvändare i åldern 65-79 använder e-post dagligen medan samma siffra för åldern 9-14 bara är 10 % (enligt  Internetstatistik).  62% av dem använder däremot sociala medier dagligen.
E-post är trots allt motsvarigheten till tidigare brev(duvor). Fungerar bra för envägskommunikation eller för icke brådskande brevväxling mellen två personer, på ett bekant sätt. Är flera personer inblandade i samarbetet eller om ärendet brådskar är det dock nog skäl att, som de yngre, söka sig nya arbetssätt. Trots att man kanske måste lära sig nya arbets- och tankesätt.