tisdag 21 juni 2011

Nettet forstærker de sociale skel

"Nettet forstærker de sociale skel"
Här tas död på en seglivad myt. Nämligen den att Internet skulle göra världen jämlik. I princip stämmer det säkert och i teorin vore det möjligt. Verkligheten är dock en annan. Visst kan det flytta linjen mellan stark och svag och göra det svårt att dölja saker men, som undersökningar har visat, är det stor skillnad mellan "rik och fattig". Betydligt större än mellan gammal och ung. Då man vet detta blir det ännu viktigare för skolvärlden att ta tag i saker. Fortsätter vi att tro att alla unga får alla kunskaper på egen hand bidrar vi till att skapa större sociala klyftor. (Om du inte kan använda webben/nätet/social media så är dina chanser på arbetsmarknaden och i livet kraftigt begränsade.) Jämlik kommer världen knappast att bli men nog ska vi göra allt för att ge alla ett så bra utgångsläge som möjligt.

måndag 20 juni 2011

Lärarutbildning ur fas med IT-utvecklingen

"Lärarutbildningen präglas allt för ofta av en traditionell syn på utbildning. Många studenter pluggar för att klara av tentorna, istället för att ta ansvar för hela sin kunskapsutveckling." Inledningen till avhandlingen av  Carina Granberg verkar tyda på att lärarutbildningen ( i det här faller i Sverige) lider av samma problem som undervisningen,  Man undervisar/studerar på det sätt som man själv gjorde under sin tid i grundskolan. Man gör saker som man alltid gjort..."Förändringsvilligheten måste komma inifrån. Lärarutbildningen bör vara mer självkritisk och fråga sig om det ”vanliga” sättet att undervisa lever upp till de visioner och krav som ställs från både skola och samhälle." Så sant, så sant, men hur ska vi komma dit i praktiken? Om alla tror att det gamla sättet är det bästa, utan att ta i beaktande att samhället och människorna i det förändras så har vi skapat en rundgång i systemet som vi inte kommer ur. Vore det på sin plats med lite milt tvång om viljan inte infinner sig på frivillig väg?

fredag 17 juni 2011

Webinar-tips

Tarmo Toikkanen och Ville Oksanen bjuder på "Koulujen tekijänoikeudet kuntoon"-webinarier måndagar 5.9.-10.10. klo 14-16. Inspelningar ska finnas tillgängliga för alla efteråt.

Me on the web

Google introducerar verktyget Me on the web som ska underlätta att hålla reda på vad som skrivs om dig på webben. Funktionen kopplas på under Google dashboard och verkar fungera ungefär som en automatiserad "googling" av dig själv. Du anger själv vilka ord/namn som ska övervakas och rapporten skickas till din e-post med intervaller som du själv väljer.

onsdag 8 juni 2011

Nya villkor för källkritiken (Kolla Källan)

Mycket bra artikel på Kolla källan om källkritik och skolans ansvar. Svårt att inte hålla med om slutklämmen "En reflekterande förståelse av hur medierna fungerar och hur deras trovärdighet ska bedömas är en grundläggande förutsättning för att utveckla kunskap, säger Olof Sundin. Därför måste barn och ungdomar lära sig att förstå dagens mediaekologi och hur information skapas, används och sprids. Det är absolut nödvändigt för att kunna utveckla samhället och demokratin i en positiv riktning."

tisdag 7 juni 2011

Ansiktsigenkänning på Facebook

Facebook har tagit ibruk en ansiktsigenkänning som, när den tror sig känna igen dig på bilder, meddelar detta åt dina vänner och ber dem bekräfta att det är du. Nu börjar denna funktion finnas även i Finland.Vill du stänga av den funktionen hittar du under "Privacy Settings" och "Things others share", "Suggest photos of me to friends". Under Edit kan du stänga av denna funktion om du vill. Överhuvudtaget vore det bra att ta som vana att kolla upp dessa inställningar med jämna mellanrum eftersom de utan förvarning eller meddelande ändras nu som då.

måndag 6 juni 2011

CC på YouTube

YouTube har infört möjligheten att lägga upp videon med Creative Commons licensering. (Man kan också ändra på vilkoren för tidigare upplagda klipp.) Hittills finns bara CC-BY alternativet d.v.s ditt material får användas men bara om ditt namn anges. Fina framsteg som underlättar användningen för alla. Vill man kan man så klart använda YouTubes villkor precis som tidigare.
Mera information på dessa sidor.

Navelskådning på nätet

Har ett tag funderat på en sak som tog en mycket konkret vändning för en stund sedan. Jag var inne på Facebook och fick då intrycket att mitt i allt blir alla människor NIL-instruktörer. Så klart är det inte så. Knappast många promille av världens befolkning paddlar ens men i min värld var det säkert just då 50%.
Det jag funderat på är alltså vad gör Internet och sociala medier med vår världsbild? Å ena sidan kan vi få kunskap och information om så gott som vad som helst men å andra sidan kan vi skapa vår egen värld. Genom att välja våra "vänner" och sajter vi besöker kan vi skapa en värld som ger sken av att till största delen bestå av människor som tycker som jag. Idéer och tankar som i verkligheten bara en bråkdel av alla människor håller med om börjar då upplevas som sanningar som majoriteten står bakom. Speciellt om de som har annan åsikt inte uttrycker den. Här kan vi ha en farlig situation.