onsdag 26 november 2008

Matematikundervisning

Ibland får man vettiga tips på programfronten.
LyX verkar ju vara en vettig, mer lättanvänd, ersättare för diverse LaTex-program.
HOL,PVS,Isabelle,B-tool är ju också intressanta program men knappast nåt för grundskoleundervisning. Däremot vore det intressant med ett program som under elevers arbetsprocess kontrollerar att lösningen så här långt är korrekt. Inte så att den berättar hur man ska göra men helt enkelt bekräftar varje steg så att man slipper "gå långt på fel stig".
(TUCS Learning And Reasoning tycks jobba på den saken så vi kanske får orsak att återkomma)

tisdag 25 november 2008

Sociaalinen media- Uutta opettajuutta netissä.

Avoimet resurssit ja oppimispelit

Kim Wikström

Kansanvalistusseura, DicoleNågra intressanta frågeställningar som kom fram under Kims framförande var frågan varför tänker bara elever på vitsord? Varför inte på inlärningsprocessen?Hur ändra på skolan så att inlärning räknas inte bara rabbla utantill fakta.

Det hjälper ju inte att lappa läroplanen utan hela skolan måste ändras. Pedagogen måste ändras för att pedagogiken ska ändras. Svarena på frågan "Varför behöver jag lära mig det här?" ger en lite ledtråd.


  1. gör bara

  2. ni kommer att behöva i arbetet

  3. gemensam nivå/grund så att vi kan funktionera ihop

Ett och två används ju ofta men alternativ tre är väl det som borde användas?Att kunna fakta kan vara bra men hur få den är väl det väsentliga?

Children and the Internet

Children and the Internet – new paradigms for learning in a connected world
professor Sugata Mitra, University of Newcastle, England

Ta en titt, rekomenderas! (Börjar vid ca 01.05.00)

Kohti tulevaisuuden koulua

Kohti tulevaisuuden koulua: Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet monipuolisten oppimisympäristöjen rakentajanaprofessori Kristiina Kumpulainen, Cicero Learning, Helsingin yliopisto.

I princip en helt intressant föreläsning men lite nytt. Jag är fullständigt övertygad om att alla deltagare här har funderat på och redan insett att moderna redskap i undervisningen kräver att man ändrar på sättet att se på undervisningen. Dagarna då lärare delade ut material och elever passivt tog emot är ju som bekant över och att all ny teknik stöter på motstånd är ju också bekant. Mediakritik och andra färdigheter som behövs i i dagens samhälle och hur ta in det i undervisningen är heller knappast nån ny grej.
(En bra poäng att ta upp än en gång var dock att de, bland många lärare populära "drill-programen" inte tar hänsyn till elevens förmåga utan bara matar ut information.)
Det mest intressanta är ändå att jag sitter och försöker läsa en dålig PowerPoint-presentation och lyssnar snällt på saker jag redan vet i nästan en timme (okej, bloggar lite samtidigt). Borde inte vi, som nu ska gå i spetsen för den förnyade undervisningen, kommit lite längre än så?
Ta en titt och bedöm själva. (börjar vid ca. 20.00 min)VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 2008

VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 2008
Sitter som bäst och lyssnar på Suvi Lindéns öppningsanförande. Ett trevligt anförande men inget nytt i det. Så kan det bra vara men jag hoppas att det blir mera liv och nya idéer i de övriga punkterna. Risken med dessa evenemang är att resultatet blir mycket klent eftersom man pratar om de samma sakerna varje gång och allt blir lite av en klubb för inbördes beundran.

lördag 22 november 2008

Peppar.fi

De finlandssvenska mediahusena, understödda av flera finlandsvenska fonder, går ihop för att starta en ny community/webbtidning..
Fint så, alltid roligt med satsningar. Hoppas bara att de har något nytt att komma med. Communitys av alla de slag finns redan och bara finlandssvenskhet räcker inte för att locka besökare, och framför allt inte att hålla dem kvar. De som är stora idag har ju alla börjat som små sidoprojekt för att sedan växa sig stora. (IRC-galleria, Facebook...). Dessas framgång har byggt på att de gett något som användarna vill ha och sedan vuxit i den riktning som användarna velat (eller så har de försvunnit), Det kommer att vara betydligt svårare att göra en storsatsning med "allt färdigt" som sedan ska passa ett stort antal användare. Vanligtvis blir det bara en blandning av vad som redan finns. I bästa fall en bra sådan men i sämsta fall en blek kopia.
De största redan existerande har dessutom den fördelen att de byggts upp i miljöer där man inte tar så stor hänsyn till lagar som inte passar webben. Vad skulle t.ex. YouTube vara om man stirrat sig blint på upphovsrätten?
Detta kan inte göras med dessa stora projekt vilket ofta får dem att bli för tröga att använda. De må sedan gälla peppar.fi, vetamix eller vilken som helst satsning med stora aktörer inblandade. Användaren serveras och förväntas använda det som finns och som det är. Ett koncept som sällan går hem på hos de flesta Internetanvändare.

måndag 17 november 2008

IT som hinder för inlärning

Sitter med i en grupp som försöker förbättra och strukturera kommunens gymnasiers IT-användning. Mitt det vanliga gnället om hur dålig all utrustning och stöd är så fick jag i ett ironiskt infall till en, enligt mig åtminstone, ganska lyckad summering av vår målsättning: Vi borde komma så långt att IT-användningen inte försvårar inlärningen/undervisningen.
Som Michel Horn nämner i sin blogg kommer IT:n inte att ha en stor positiv inverkan på undervisningen så länge vi försöker tillämpa den på de klassiska undervisningsmetoderna. Några datorer bak i klassen, eller sporadiska besök i en datasal, och i bästa fall skrivande, några PowerPointar och googlande efter "fakta" ger sist och slutligen inte så stort mervärde för undervisningen som en ordentlig satsning kunde ge. De metoder som skulle individualisera undervisningen och ge varje elev möjlighet att lära sig på det sätt och i den takt som passar bäst kostar dock ännu mera tid och pengar. Se bara på kostnader för specialundervisningen.
Jag antar att det är det som hindrar oss från att ta steget fullt ut och omforma undervisningen och skolan så att den kunde vara anpassad till dagens värld men ända erbjuda en effektiv och bra inlärning. För vad skulle det annars vara?

fredag 14 november 2008

Datastrul...

Fick ett lustigt telefonsamtal idag. Lät ungefär så här:
"Jag ringer från *****bankens telefontjänst. Tyvärr kan jag inte fortsätta samtalet just nu för jag får inte upp dina uppgifter. Det var egentligen inget viktigt, vi brukar bara ringa upp kunder emellanåt men vi får återkomma"
Vanligtvis brukar jag bli irriterad på på försäljare och liknande men detta var ett nytt sätt att ta kontakt. Det jag inte kan förstå är, om hon inte fick upp mina uppgifter, varifrån fick hon då mitt telefonnummer och beslöt sig för att ringa just mig?

torsdag 6 november 2008

But Can’t You See They are Lying?

Lars-Erik Nilsson har i sin avhandling ”But Can’t You See They are Lying, Student Moral Positions and Ethical Practices in the Wake of Tehnological Change”
bekantat sig med studerandes förklaringar inför
högskolornas disciplinnämnder när de misstänks för fusk. Tekniska problem, tidsbrist och en pressad social situation samt okunskap om vilka regler som gäller och argumentet att man faktiskt är på högskolan för att lära sig hur vetenskapliga texter bör utformas är tydligen de vanligaste.
Jag sitter själv och skriver detta inlägg genom den sociala webbläsaren Flock. När man jobbar på det sättet och med dessa verktyg där allt material är tillgängligt genom en enkel "drag n drop" så kan jag förstå att frestelsen är stor att plocka in det material man har rakt framför näsan. Jag kan till och med förstå att man av gammal vana gör detta när man skriver egna vetenskapliga artiklar.
Problemet är väl närmast att man i undervisningen idag tar in "nya" arbetsätt men fortfarande har kvar en misstänksamhet mot de samma enligt logiken att användningen av Internet och IT leder till plagiering och försämrad inlärning. Denna blandning gör att studerande egentligen aldrig lär sig var gränserna går utan den blir oklar genom hela studielivet.
För arbetet man sätter sitt namn på är nog säkert i de flesta fall ens eget, även om materialet det består av skapats av nån annan, eller?


onsdag 5 november 2008

Google utmanar Wikipedia

Med Knol försöker Google utmana Wikipedia. Ingen liten uppgift men det har ju inte avskräckt dem tidigare heller så kan vara skäl att följa med utvecklingen

tisdag 4 november 2008

Cookingbynumbers

Cookingbynumbers. Suverän sida sida som frågar vad du har i kylskåpet och sedan föreslår vad du ska göra för mat.