tisdag 25 november 2008

Kohti tulevaisuuden koulua

Kohti tulevaisuuden koulua: Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet monipuolisten oppimisympäristöjen rakentajanaprofessori Kristiina Kumpulainen, Cicero Learning, Helsingin yliopisto.

I princip en helt intressant föreläsning men lite nytt. Jag är fullständigt övertygad om att alla deltagare här har funderat på och redan insett att moderna redskap i undervisningen kräver att man ändrar på sättet att se på undervisningen. Dagarna då lärare delade ut material och elever passivt tog emot är ju som bekant över och att all ny teknik stöter på motstånd är ju också bekant. Mediakritik och andra färdigheter som behövs i i dagens samhälle och hur ta in det i undervisningen är heller knappast nån ny grej.
(En bra poäng att ta upp än en gång var dock att de, bland många lärare populära "drill-programen" inte tar hänsyn till elevens förmåga utan bara matar ut information.)
Det mest intressanta är ändå att jag sitter och försöker läsa en dålig PowerPoint-presentation och lyssnar snällt på saker jag redan vet i nästan en timme (okej, bloggar lite samtidigt). Borde inte vi, som nu ska gå i spetsen för den förnyade undervisningen, kommit lite längre än så?
Ta en titt och bedöm själva. (börjar vid ca. 20.00 min)Inga kommentarer: