tisdag 25 november 2008

Sociaalinen media- Uutta opettajuutta netissä.

Avoimet resurssit ja oppimispelit

Kim Wikström

Kansanvalistusseura, DicoleNågra intressanta frågeställningar som kom fram under Kims framförande var frågan varför tänker bara elever på vitsord? Varför inte på inlärningsprocessen?Hur ändra på skolan så att inlärning räknas inte bara rabbla utantill fakta.

Det hjälper ju inte att lappa läroplanen utan hela skolan måste ändras. Pedagogen måste ändras för att pedagogiken ska ändras. Svarena på frågan "Varför behöver jag lära mig det här?" ger en lite ledtråd.


  1. gör bara

  2. ni kommer att behöva i arbetet

  3. gemensam nivå/grund så att vi kan funktionera ihop

Ett och två används ju ofta men alternativ tre är väl det som borde användas?Att kunna fakta kan vara bra men hur få den är väl det väsentliga?

Inga kommentarer: