lördag 22 november 2008

Peppar.fi

De finlandssvenska mediahusena, understödda av flera finlandsvenska fonder, går ihop för att starta en ny community/webbtidning..
Fint så, alltid roligt med satsningar. Hoppas bara att de har något nytt att komma med. Communitys av alla de slag finns redan och bara finlandssvenskhet räcker inte för att locka besökare, och framför allt inte att hålla dem kvar. De som är stora idag har ju alla börjat som små sidoprojekt för att sedan växa sig stora. (IRC-galleria, Facebook...). Dessas framgång har byggt på att de gett något som användarna vill ha och sedan vuxit i den riktning som användarna velat (eller så har de försvunnit), Det kommer att vara betydligt svårare att göra en storsatsning med "allt färdigt" som sedan ska passa ett stort antal användare. Vanligtvis blir det bara en blandning av vad som redan finns. I bästa fall en bra sådan men i sämsta fall en blek kopia.
De största redan existerande har dessutom den fördelen att de byggts upp i miljöer där man inte tar så stor hänsyn till lagar som inte passar webben. Vad skulle t.ex. YouTube vara om man stirrat sig blint på upphovsrätten?
Detta kan inte göras med dessa stora projekt vilket ofta får dem att bli för tröga att använda. De må sedan gälla peppar.fi, vetamix eller vilken som helst satsning med stora aktörer inblandade. Användaren serveras och förväntas använda det som finns och som det är. Ett koncept som sällan går hem på hos de flesta Internetanvändare.

Inga kommentarer: