onsdag 8 juni 2011

Nya villkor för källkritiken (Kolla Källan)

Mycket bra artikel på Kolla källan om källkritik och skolans ansvar. Svårt att inte hålla med om slutklämmen "En reflekterande förståelse av hur medierna fungerar och hur deras trovärdighet ska bedömas är en grundläggande förutsättning för att utveckla kunskap, säger Olof Sundin. Därför måste barn och ungdomar lära sig att förstå dagens mediaekologi och hur information skapas, används och sprids. Det är absolut nödvändigt för att kunna utveckla samhället och demokratin i en positiv riktning."

Inga kommentarer: