fredag 17 juni 2011

Webinar-tips

Tarmo Toikkanen och Ville Oksanen bjuder på "Koulujen tekijänoikeudet kuntoon"-webinarier måndagar 5.9.-10.10. klo 14-16. Inspelningar ska finnas tillgängliga för alla efteråt.

Inga kommentarer: