torsdag 27 januari 2011

Lärare hängde ut elever

Vet inte riktigt om det är värt att dess mer kommentera en sån här atikel. Att som lärare (eller vuxen i allmänhet) hänga ut elever med namn och bild är fel hur man än ser på saken. Att det finns problem i skolor med stökiga elever stämmer. Att elever gjort detta mot lärare är sant det också. Däremot berättigar det inte ett handlande på detta sätt. Vi vuxna måste vara vuxna och ta vårt ansvar.
Som lärare har man tystnadsplikt. Deremot visar detta hur viktigt det är att man diskuterar på alla arbetsplatser om vad man ger ut och inte. Bevisligen är detta inte klart för alla. Ännu bättre om man kan hålla sig ifrån att skapa en massa förbud utan konstruktivt skapa spelregler. Viktigt att komma håg hur sociala medier fungerar. Säger en A så säger nån annan B och mitt i allt har den oskyldiga kommentaren förvandlats och innehåller aldeles för mycket information. Att man inte uttalar sig om undervisningssituationer betyder ju inte att man inte kan vara delaktig i övrigt.
(Tystnadsplikten kan vara bra att komma ihåg då man läser saker i medier om skolvärlden. Sköter sig skolan som den ska kan den inte uttala sig alla gånger. Här ligger ett stort ansvar på journalister och läsaren att komma ihåg detta då man skriver/läser för att inte få en snedvriden bild av sanningen.)

Inga kommentarer: