lördag 25 mars 2017

Skolor, tid samt deras in- och utveckling


Tänker inte på djupet analysera nåt. Jag har jobbat 15 år i skolor och själv gått i skolor ungefär lika länge så mina egna erfarenheter förvrider min bild. Ett problem de flesta har. Ett fel har dock kommit med i texten. Visst kan man se provet före kl. 17. Bara genom att skumma diskussioner på FB vet jag t.o.m. koden man loggar in med. Kanske många fler problem kunde lösas med att man vet hur det fungerar och får korrekt information?
Tid verkar vara ett av problemen enligt artikeln. Tydligen redan i studierna väljer man bort viktiga övningar och information för att prioritera grundläggande saker. Så kanske problemet och nyckeln till lösningen ligger här?
Lärare och rektorer vill jobba med elever och den direkta undervisningen. Annat upplevs som extra. Så tolkar jag texten. Även om den delen är extremt viktig för utveckling och elevers rättssäkerhet. Ingen annan yrkesgrupp får välja sina arbetsuppgifter. Men med tanke på att lärarna lön nästan helt baserar sig på mängden undervisning förstår jag till en viss del.
Så en ordentlig koll på lärarnas arbetsbild och en nytt lönesystem som motsvarar vore nog på sin plats. Tyvärr verkar det vara svårt. Kan det inverka att lärarfacket, som representerar lärarna och inget annat, inte riktigt vill? För det kommer nog att innebära att uppgifter utanför den egentliga konkreta undervisningen skrivs in. En del som säkert är mycket olik från en sorts lärare till en annan.
Med vilja och tillräckliga resurser vore lösning lätt. Tillräckligt med personal som utför alla de uppgifter som behöver göras som ersätts därefter. Men börjar det vara dags att inse att skolorna behöver annan personal än lärare? Och att dessa måste anställs på ett humant sätt?

Inga kommentarer: