fredag 20 maj 2011

Öppen utmaning

Har idag än en gång talat för min grundregel gällande ny teknik, webbaplikationer eller program. Är inlärningstiden längre än 30 sekunder så är den för lång. Då måste vi hitta ett bättre lämpat verktyg. (Eller ha en mycket bra och motiverande orsak att hålla fast vid just detta.) Detta är orsaken till att största delen av interaktiva tavlor står oanvända eller används som en projektor.
Går bra att jämnföra med hemelektronik. Mikrovågsugnen är en succé. Eftersom den gör stor nytta men inte käver någon skolning. Det samma kan inte sägas om en digibox. Massa funktioner som vi egentligen inte vill, eller vet varför vi ska, ha som användningen krånglig. (Orsaken till att den används är att det finns få allternativ.) Vi ska alltså satsa på produkter i kategorin mikrougn. När dens användningsmöjligheter inte räcker till är vi motiverade att lära oss mera.
Utmaningen är nu att försöka hitta dessa redskap. Jag vänder det tvärtom. Kan nån av er hitta en användning som jag inte kan hitta ett verktyg för?

Inga kommentarer: