måndag 30 maj 2011

Scanningslicens

Kopiosto har skickat ut information angående sin nya digitaliseringslicens. (Enbart på finska än så länge) Alltid bra att saker klargörs men riktig nöjd är jag nog inte.
Digitaliseringsrätten ger så vitt jag kan se oss rätten att göra det vi gjort med kopieringsrätten på ett tidsenligt sätt. Varken mer eller mindre. Varför ska vi då betala 3,49 per elev till? Tillåter i praktiken inte att man delar ut material annat än på papper i grundskolor. Nyttan blir alltså marginell. Kopiosto är ju en organisation som skyddar producenten och alltså vill få in så mycket pengar som möjligt. Sällan ett bra utgångsläge.
Dessutom, som jag tolkar det, ger den lov att använda material från webbsidor som inte utryckligen förbjuder det. Låt oss säga att jag lägger upp en egen webbsida och inte anger användarvilkor. Då betalar man ju för rätten att använda mitt material men hur får jag del av kakan? Hypotetisk fråga eftersom jag inte vill ha nån ersättning eller nånsin kommer att få det. Men detta visar ju lite felet med Kopiostos logik.
En tolkning av licensen finns på Opettajien tikijänoikeus blogg. (Även den på finska) Till den tolkningen vill jag ge en kommentar. Jag tycker det är egalt vilka tillstånd ger eleverna lov att göra saker så länge de går på ett visst stadie. Vi bör lära ut arbetsätt som de kan ta med sig efter att de gått ut skolan. Vi lär ju som bekant oss inte för skolan.

Inga kommentarer: