torsdag 12 maj 2011

Tekijänoikeus ja sähköinen opetus

Deltar i fortbildning om Upphovsrätt och "Digital undervisning"
Första tippst var Operight. Har inte hunnit bekanta mig men verkar vettigt.
Jere Mava pratar intressant om "Digitala inlärningsmiljöer och dess utveckling". Intressant vinkling att tänka på social media som (mass)medias andra steg där mottagarna förvandlats till aktiva deltagare. I skolan betyder detta att elever blir aktiva (in)lärare. Människan är ju nog ett flockdjur och webben ger känslan av detta vilket ger resultat genom sammarbete. Inte bara så att man delar åsikter som man ofta tycker utan verkligen Ibörjan har upphovsrätten varit aktuell då man producerat material. Nu då saker sker genom sammarbete blir det mindre viktigt.
I undervisningen har man ofta gjort misstaget att flytta den gamla modellen att undervisa till nya medier istället för att ta chansen att verkligen förnya undervisningen. Nu när det kommer nya verktyg hela tiden skulle i kanske ta chansen att integrera den "informella" kunskapen som finns i undervisningen.
Tydligen har han också upplevt att det är svårt att introducera nya verktyg eftersom de inte passar in i läroplaner och liknande. (Men genom användning anpassar båda sig eftersom vi ser saker på nya sätt.)

Katariina Sarvi, högsta domstolen, om "Upphovsrätt i digitala inlärningsmiljöer" med att konstatera att nån sådan inte finns. Det finns bara en upphovsrätt som gäller för alla medier. Problematiskt även om principen fortfarande är den samma. Den som skapat nåt har rätten till det. Nog borde man ju så småningom komma på att det är svårt att ha samma regler för nås som publiceras på ett papper och nåt som skapas elektroniskt.
(Resten hittar ni här http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 och här http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950574 ).
Några bra exempel men kommentaren "Här är jag lite oense med mig själv" visar bra hur knepigt detta är och hur man måste se från fall till fall. Bra komplement till den KOTEK-workshop som jag deltog i för ett par veckor sen.

Inga kommentarer: