måndag 8 december 2008

IT i grundskolan

Helt riktigt konstaterar HBL idag att lärares osäkerhet gällande IT är ett problem som måste överkommas för att få integreringen i andra ämnen att lyckas. Kan du inte själv kan du så klart inte heller som lärare se möjligheterna. Botby högstadieskola har kommit en bit på väg med en timme obligatorisk IT undervisning i veckan för alla sjuor. På det sättet kan man ge eleverna en grund så att det är lättare för andra lärare att jobba vidare. För en stötesten är ju också att det tar alldeles för mycket tid från ett annat ämne om man blir tvungen att ta all IT-kunskap från grunden när man ska "baka in den". Frivillig undervisning är ju förstås bra för den som har ett intresse men här når man inte den svagaste gruppen som mest behöver undervisningen eftersom de med största sannolikhet inte kommer att ta den valfria kursen. Ännu bättre vore kanske att ta det tidigare än på sjuan men det kan ju inte en högstadieskola göra.
Ett par saker kan jag inte förstå med artikeln. Rubriken och texten "Men Finland behöver också satsa mera på skolornas datamiljö. Vi ligger efter våra nordiska grannar Danmark och Norge när det gäller antal dator per elev." får mig att fundera varför man ännu i dagens läge tror att det finns nåt samband mellan antalet datorer/elev och tidsenlig och bra undervisning.
Jag reagerar dock mera på "Lärarna klarar av ordbehandling och e-post, men många känner sig osäkra inför att visa digitala bilder, göra tabellräkningar och installera av undervisningsprogram." (Utgår från att man avser installering av..) I vilken annan branch förväntas en vanlig användare installera program och sköta om tekniken själv? Borde det inte finnas nån form av support för det?

Inga kommentarer: