tisdag 8 mars 2011

Schools consider searching pupils smartphones

Skrämmande artikel om att ge lärare rättigheter att granska elevers smartphones. Visst är mobbning ett problem som ska tas itu med på alla sätt. Men att ens tänka sig att ge lärare rättigheter som inte ens polisen har är mig främmande. Motiveringen "Att man ju ändå övervakar all annan kommunikation" visar ju tydligt på att övervakning är en farlig väg att lösa saker. Blir lätt en vanesak som leder till att man löser symptomen istället för egentliga problem. Elever bör ha samma mänskliga rättigheter som alla andra i samhället.

Inga kommentarer: