tisdag 30 augusti 2011

Anonyma inlägg

Senaste tiden har det diskuterats en hel del om anonymitet på webben. Speciellt tidningarna har den senaste tiden lagt om sina kommentarmöjligheter. Själv tycker jag man missat poängen. Ibland kan anonymitet vara en bra sak. Inte bara för att man vågar uttrycka och fråga saker som man kanske inte vill veta att man frågar utan även det faktum att en av webbens styrkor har varit att man kunnat ha lite olika identiteter på olika ställen. Personligen har jag helt olika stil på mitt Facebook och Twitter-konto (även om båda går i mitt eget namn).
Speciellt tidningarna kunde komma åt saken genom att ta ett större ansvar. Skriver en journalist en artikel borde hon ha bra kunskaper om ämnet. Då borde det även vara lätt att även delta i en öppen diskussion ett tag efter att man publicerat. Problemet är inte att kommentarerna är anonyma utan att ingen styr diskussionen. Här har tidningen en bra möjlighet att visa hur seriös man är. Bemöt falska påståenden med fakta och led diskussionen i rätt riktning. Samma sak med meningslösa inlägg. Stryk dem direkt. Stor del av alla kommentarer har inget med artikeln att göra. "Tvinga" folk tilla att hålla sig till ämnet och till fakta. Det debattklimatet torde klara en anonym debatt där det som sägs är det viktigaste, inte vem som säger. Detta kunde säkert smitta av sig till övriga webben eftersom tidningarnas kommentarer säkert läses av stor del av nätanvändarna.
Tyvärr tror jag inte att detta kommer att hända. Dels verkar de flesta journalister sakna djupare kunskap om de flesta ämnen de skriver om och sakna förmågan till en analytisk debatt, Dels är det frågan om det på kort sikt finns några pengar att tjäna på detta.

Inga kommentarer: