torsdag 27 september 2012

Barndomens Internet

Höll en föreläsning för föräldrar i Kapellby skola ikväll. Under diskussionen om hur barn som alltid levt med Internet ser på världen i förhållande till vuxna som levt en del av sitt liv utan kom vi fram till en intressant tanke. Kanske inte direkt ny men tänkvärd hur som helst. Är det för att vi vuxna levt barndomen utan Internet (och därför inte fått nån "uppfostran" på området) som vi verkar ha så svårt att inse att barn behöver stöd för att lära sig hur man hanterar detta medium? Precis som man behöver stöd för att lära allt annat i livet? Man har ju en tendens att spegla sin egen uppväxt i det sätt man hanterar saken med barn så i detta fall blir ju resultatet ett ignorerade. Lite som om Internet är nåt som uppstår i tjugo års åldern...

Inga kommentarer: