tisdag 4 september 2012

Behövs förlag?

Under en diskussion om utveckling av bl.a. lärarfortbildning reagerade jag på att även när vi i skolor tänker i nya banor så gör vi det inom gamla ramar. Friskt tänkande med coaching varvas med gamla frågor om fortbildningar ska ordnas på "arbetstid" eller inte och om den som utför arbetet ska ta tjänstledigt från sin undervisning eller inte. Saker är nu som de är men det som jag egentligen funderade på är läromedel och förlag. Behöver vi förlagen? På samma sätt som det är (tjänstlediga) lärare som drar fortbildningar för en ganska långt +-0 ersättning är det väl till största delen lärare som producerar läroböcker? Varför ska de ta vägen via ett förlag? Lika konstigt som skolor som beställer fortbildningar av företag som betalar en lärare för att dra den. Varför dessa mellanhänder? Bevisligen går det ju att producera läroböcker med crowdfunding trots lite konstiga lagar om penninginsamling. Eller producera matteböcker under ett veckoslut som ett samarbetsprojekt.. Någon större ekonomisk vinst kommer knappast nån att göra på läromedel. Åtminstone inte finlandssvenska. Varför inte dra nytta av det? Skapa material som är fritt tillgängligt, kan uppdateras och användas som man i skolorna finner bäst. Producerade på ett för författarna givande sätt trots att ingen blir rik.

Inga kommentarer: