tisdag 16 maj 2017

Teknisk inkompetens som hot mot offentlighetsprincipen?

Polisen fakturerade tidningar för det arbete som krävdes för att anonymisera innehållet i uppgifter som begärts ut och som de enligt offentlighetslagen är skyldiga att ge ut. Om det är rimligt eller ej är svårt att säga. Eftersom materialet gällde en granskning av Polisens arbete blir det än mer intressant. Pris får ju inte användas för att hindra tillgänglighet. Men inte heller är det ju rimligt att hur mycket tid som helst läggs ner på arbetet att samla in materialet.
Däremot reagerar jag på detta. Anonymiseringen har gått till så att man skrivit ut allt material och klippt bort namn och andra uppgifter!
Är det rimligt att att kostnaden uppstår p.g.a teknisk inkompetens? Eller att man mer eller mindre avsiktligt gör det tidskrävande för att avskräcka kommande begäranden med en saftig räkning?
Hur svårt kan det vara att lägga in en funktion där du kan dra ut data utan personlig information? ("Print all utan fält märkta X"). Skulle ta bort största delen av arbetet. 

Inga kommentarer: