tisdag 8 september 2009

Uppslagsverket Finland- uppe igen

Ni kommer man in i Uppslagsverket Finland. Verkar fungera om än långsamt men det är säkert bara ett övergående problem. På första sidan påminns vi igen om att materialet producerats av experter "Texterna - som regelbundet uppdateras - är skrivna av experter, var och en på sitt område. Tillförlitligheten är därför hög.". Den delen komenterade jag i mitt tidigare inlägg.
Däremot är jag rädd att experterna tappat bort sig lite . Är inte på det klara vilken målgruppen är men om man jämför dess artikel om anorexia med svenskspråkiga Wikipedias motsvarande så ser vi skillnaden på stilen. Uppslagsverket Finlands fakta är säkert korrekt men kanske inte det man är ute efter då man vill läsa på om ett ämne men inte skriva en avhandling.
Uppslagsverket Finland är ett klassiskt uppslagsverk, med dess goda och svaga sidor, vars ända fördel mot ett i tryckt form är att felaktigheter publicerade på webben går att korrigera. (Men eftersom texterna skrivits av experter kommer detta inte att behövas). Några andra tendenser till att utnyttja webbens starka sidor går inte att finna idag åtminstone.

Kanske det vore bättre att låta dessa experter delta i skrivandet av artiklar på redan existerande Wikipedia. Varför inte slå ihop det bästa av två världar istället för att tvångmässigt skapa något finlandssvenskt "eget"?

Intressant är också formuleringen" Detta är en unik satsning som knappast någon annan folkspillra av motsvarande storlek kan visa upp. Till grund för det hela ligger det arbete som den finlandssvenska intellektuella och vetenskapliga eliten har lagt ned på Uppslagsverket Finland i fyrtio års tid." som man kan läsa i artikeln om Uppslagsverket Finland.

Inga kommentarer: