torsdag 14 januari 2010

Office 2010

Tittade just pa en liten demomstration av Microsoft Office 2010 som kommer att slappas senare i ar. Tycka vad man vill om foretaget men med den varianten kommer de nog att ta ett annu hardare grepp om marknaden. Inte for att den innehaller speciellt mycket nyskapande men darfor att den innehaller manga saker som fatt folk att vanda sig till andra producenter. Bara den saken att man kan dela sina dokument (med andra eller sig sjalv) och jobba var som helst (aven mobilt) aven om du inte har Office t.ex. hemma eller One not som nu integreras i alla program och t.ex. ikommer ihag i vilket program eller pa vilken webbsida du var da du gjorde anteckningen kommer att hoja anvandarvanligheten betydligt.
Microsoft vinner nog aven priset for aggressivaste marknadsforingen har. Svart att komma fram till deras teststationer eftersom det star sa manga pratglada marknadsforare ivagen...

Inga kommentarer: