onsdag 27 januari 2010

Lurad på FB

Peppar publicerade igår en intressant text om folk som luras att gå med i falska grupper på Facebook. T.ex svenskan som gick med i gruppen "Tjejerna mot killarna, först till 100.000 användare" på Facebook. Några dagar senare hade gruppen bytt namn till "Vi som har sexfantasier om våra barn". Hon hade också laddat upp ett foto av sig själv och sin fem månaders dotter. Gruppens administratör hade manipulerat bilden och skrivit in "Mammas lilla leksak" över bilden. Ett annat exempel är ju alla dessa grupper som lovar hjäpa fattiga, svältande,jordbävningsoffer o.s.v.
Vad ska man göra åt detta då? Första tanken är att den gamla regeln "Om det låter för bra för att vara sant så är det vanligtvis det också" kunde tillämpas. Man kanske inte behöver gå med i vilken grupp som helst? (Många grupper är ju inte ens grupp utan har bara ett roligt namn som egentligen skulle passa bättre som en en personlig statusuppdatering.) Den som adminsitrerar en grupp har ju trots allt ganska mycket information om gruppens medlemar. Om man som många gör dagligen går med i otaliga "nonsens"-grupper kan det vara svårt att reagera för ett namnbyte vilket kan leda till att man inte är medveten om att man tillhör en grupp tillägnad ett område man absolut inte vill förknippas med.
Det gäller att reagera på desa grupper. Enklaste sättet kan var att använde den "rapportera stötande grupp-knapp" som bör finnas på varje forum och hoppas att huvudadministratörerna reagerar och tar sitt ansvar. Börjar vi gå juridiska vägar blir det genast krångligt. Lagar på detta område är ganska så oklara. Bara en sån sak att vilket lands lagar gäller? Amerikanska där servern finns? Landet där man utfört handlingen? Nationalitet?
Finlands dataskyddsombud Reijo Aarnio påstår dock att "de har utgått från att grundaren av en grupp i Finland lyder under finländsk rättspraxis. Vi har haft fall där finländska medborgare har skapat grupper på Facebook och sedan utnyttjat medlemmarnas personinformation. Då ska staten ingripa" Vilket låter bra. Det gör däremot inte det faktum att det ydligen inte är olagligt att skapa ett konto i någon annans namn. Det borde det vara. Även om straff inte kanske är lösningen så är det nog en signal om vad som är ok eller inte.
Till allt detta kommer ju frågan vad man som "åskådare" har för skyldigheter. Vad kan man förvänta sig av den som upptäcker eller går med i grupper som uppmanar till eller lovar uttföra olagliga, omoraliska eller rent självdestruktiva handlingar om t.ex. tillräckligt många går med i gruppen?

Inga kommentarer: