söndag 24 januari 2010

Interaktiv media vid katastrofer

Dagens teknik sätter katastrofer som händer på andra sidan jorden i ett helt nytt perspektiv (Nej, tidningars snabba rapportering hör inte dit längre). Som exempel kan vi ta jordbävningen i Haita. Samma dag grävde Google fram bilder från ett par veckor tillbaka och med Google Earth kunde du med egna ögon se hur byggnader som alldeles nyss funnits där jämnats med marken. CNN:S interaktiva video, i vilken du själv kan styra kameran 369 grader ger en bild avläget. Detta i samband med sociala medier somTwitter gör att vi själva kan skapa oss en hyfsad bild av situationen så länge vi förstår att sätta ihop 2 och 2.

Inga kommentarer: