onsdag 26 maj 2010

Lärare, elever o föräldrar på FB

Norska lärare förbjuds vara vänner med elever och deras föräldrar på Facebook. Kan till viss del förstå delen med föräldrar och kanske till en del även med elever. Onekligen kan ju knepiga situationer uppstå. Motiveringen att lärare publicerat festbilder och att "det ju finns e-post" håller dock inte. Rätt använt är det ett ypperligt sätt att lära sig förstå eleverna och deras värld. Att man trots det kan ha ett professionellt umgänge med eleverna är nog inget problem. Att föräldrar väljer FB som kontaktsätt visar just hur begränsad e-posten som kommunikationsmedel är. Vore det skäl att ta det i beaktande och skapa ett bättre sätt för föräldrakontakt som har FB:ns fördelar men är ett skillt forum? Desssa torde det finnas ganska gott om och de används också med bra resultat.
Förbud av det här slaget är vanligtvis ett resultat av att man inte vill ta nya arbetssätt i beaktande utan traska på i gamla banor. Säkert behändigt för lärarna och skolan men hur ska de unga lära sig använda sociala medier, som kommer att vara grunden för det mesta i framtiden, om alla positiva eempel på användning förbjuds? Vem är skolan till för och ska det förbered elever för gårdagen eller morgondagen?

Inga kommentarer: