söndag 7 april 2013

Gratis webb-lunch. Finns det?

Ofta när man diskuterar digitala produkter kommer man in på frågan om saker kan vara gratis. Då med två synvinklar grovt taget. Kan du producera nåt och ge folk tillgång utan att ta betalt och kan jag som konsument få nåt utan att betala för det? Om vi tänker på betalning som en transaktion där pengar byter ägare så är svaret ja på båda. Det finns gott om andra orsaker att  dela material och produkter. Allt från trafik till reklam och testning av produkter till den enkla orsaken att om jag kan dela ut nåt utan att det kostar mig nåt så är det ofta enklare och billigare att gör det så än att konstruera ett betalningssystem. När dessa system blandas får vi fram starka produkter. Om jag vill sälja en produkt och nån kan dela ut den gratis med samma kvalitet gällande produkt och omkringliggande tjänster så tvingas jag ju skapa en bättre produkt för att förmå nån betala för den. Slutresultatet är att jag har en bättre produkt, den som köper den får en bättre produkt medan den som inte har råd eller har så höga krav ändå har tillgång till en version.
Så tycker jag även man ska se public servicebolagens uppgift. Vissa tidningar är sura på att YLE producerar material från webben vilket konkurrerar med deras webbtidningar. Detta är just varför vi behöver public service. För att tvinga fram kvalitet av övriga producenter och gardera tillgång till information för alla. Jag vågar säga att utan public service skulle nivån på nyhetsmaterial sjunka på många fronter.    

Inga kommentarer: