onsdag 11 mars 2015

Off-Line

Funderingar från ett till Finnair förbytt Norwegian flyg. Trevligt med strejker. Betyder inte bara att jag blir några timmar sen utan även att jag sitter helt off-line vilket är rätt ovanligt nuförtiden. Förberedde mig genom att ladda dagens tidning på plattan innan avfärd. Där räknade jag med att ha sysselsättning 15-20 minuter av 90. Resultat? Två! På nåt sätt har jag läst allt som stod i tidningen redan. Och nu menar jag inte bara innehållsmässigt utan mer eller mindre samma artikel. Tidningen i detta fall är Hbl men kunde ha varit vilken som helst. Eftersom så mycket återanvänds på webb, kvälls-hbl och andra tidningar som hör till företaget blir papperstidningen, om än i e-form, rätt meningslös. När kommer vi att se den första riktiga  "e-produkten" från ett tidningshus? Där det bara finns en produkt men som är oberoende av föråldrade  tankesätt som att publicera ett visst klockslag utan som fortlöpandes uppdateras? Och kommer det att hjälpa mig på 9000 fots höjd över Sverige?


Inga kommentarer: