torsdag 20 oktober 2011

PasswordBird

Har du råkat i situationen när du måste hitta på ett lösenord och det står stilla i huvudet? Samma sak brukar hända emellanåt då man jobbar med en grupp elever. PasswordBird genererar automatiskt ett ganska bra lösenord åt dig baserat på tre enkla frågor.

Inga kommentarer: