onsdag 26 oktober 2011

Från nutid framåt

Ska imorgon delta i en paneldiskussion om "Skolan, boken och nya medier" på bokmässan i Helsingfors. (Den streamas på webben och tror det sker på kulturen.fi ) I samma veva som jag funderade på saken skrev jag ett blogginlägg om "Framtidens skola" men det dyker upp på EDU-bloggen så småningom. Nu till saken. Allt detta fick mig att tänka på hur vi jobbar nu. Finns det ens rum för nutiden? Tar ett fiktivt exempel. (Inga personer i berättelsen existerar och alla liknelser är en slump eller hur det nu brukar heta.) Vi ska i kommunen tydligen skapa en ny IKT-strategi. Används ordet IKT utanför skolvärlden? Första mötet sammankallas med att meddela en tid som alla ska infinna sig. I riktiga världen hade man skapat en Doodle för att kolla upp vilka tider som passar bäst för de flesta. Visst är alla viktiga och jämlika men inte lika jämlika. Jag kan t.ex. inte delta eftersom jag sitter på bokmässan. (Okej första delen var mer eller mindre sann men eftersom jag inte ens kan delta så är resten definitivt påhittat. Jag kan ju inte veta hur det går.)
Sedan fortgår arbetet med att en fåtal ganska slumpvis valda personer träffas några gånger för att skriva ner hurudan utrustning vi borde ha och hur vi ska integrera IT i undervisningen samt vilket stöd vi behöver. Vore man lite kreativ skulle detta göras t.ex. som en wiki där alla intresserade kunde delta. Då kanske det skulle få ett bättre fäste i verkligheten. En bra början till att nå framtidens skola vore att jobba fullt ut med de verktyg vi har idag.

Inga kommentarer: