onsdag 5 oktober 2011

Informationsbehandling

Jag har under den senaste veckan flera gånger funderat på och försökt starta en diskussion om lagring av personliga uppgifter. Hur Facebook lagrar och använder den information vi frivilligt ger dem väcker stor debatt. Däremot tycker ingen att den är konstigt att vår inrikesminister i efterskott vill ändra på reglerna för hur de uppgifter som lagras i.o.m. våra biometriska pass ska få användas. Detta vore väl betydligt viktigare? Trots allt klarar vi oss bra utan Facebook men ett pass är nog ett måste.
Det skulle vara viktigt att inse att den information som samlas in alltid kommer att vara lockande att missbruka. Det må sedan vara FB, Google eller staten som samlar in dem. Företag byter ägare och staten byter ledare men databaserna finns kvar. Litar vi verkligen på att våra politiskt valda ledare har den kunskap som behövs för att bestämma dessa saker? Har de verkligen förmågan att se bortom egen vinning (som att bli omvald) och alltid göra det rätta?

Inga kommentarer: