söndag 24 mars 2013

Finska skolorna och IT

Läste på Utbildningstyrelses sidor att finska skolor har utrustning av toppklass men släpar efter vad gäller användning av IT i undervisningen i förhållande till andra länder i europa. Det som gjorde att utrustningen klassades som god var långt det att man senaste år satsat på snabba nätförbindelser, interaktiva tavlor och projektorer. Bra det men det oroväckande är att elevernas användning är mycket liten. Den utrustning som just räknades upp används ju till stor del av läraren. Bra så men en del saknas. Om 31% av eleverna i grundskolan säger att de inte alls kommit åt att använda en dator i skolan under det senaste året (34% i gymnasiet) har vi nog en del arbete kvar i de finska skolorna.
Den stora utmaningen är ju att förnya själva undervisningen och göra den tidsenlig. Inte att "skaffa modernare varianter av krittavlan" och fortsätta som förr. Om jag får överdriva lätt...
Verkar enligt undersökningen som  finländska elever har minst tilltro till nyttan av användning av IT i undervisningen men störst tilltro till egen förmåga att använda IT. Dessutom är de de flitigaste användarna utanför skolan . Låter inte riktigt rätt. Om man låter nöjesanvändningen bli standard kommer vi i framtiden att ha en allmänbildning med stora luckor i sig.

Inga kommentarer: