söndag 10 mars 2013

Studentskrivningar

Idag skriver både HBL och HS om det förändrade studentprovet. Bra saker men själva provet oroar mig. Eller snarast formuleringen: "År 2016 börjar vi med de mindre ämnena. Då kan gymnasierna fortfarande få pappersversionen av provet. Den kan användas om det blir problem med tekniken."
Det betyder ju att man ska kunna skriva provet med papper och penna lika bra som med dator. Då kan man ju i provet inte utnyttja de fördelar som dator och nätanslutning ger. Hoppas man inte gör det för skolvärlden klassiska misstaget att kompromissa bort all förnyelse. Det går att bygga teknik som fungerar. Är inte den delen åtgärdad kan man inte sätta igång.  Ska vi ha en analog likvärdig back-up blir det ingen förnyelse.
Hoppas detta bara är en olycklig formulering. Vi behöver inte en "skrivmaskinsexamen". Att göra nån form av stegvis övergång slutar vanligtvis med en halvmesyr det också. Låt oss hoppas att de vågar skapa nåt nytt och tidsenligt.

Inga kommentarer: