onsdag 23 oktober 2013

Skoldebatt

Är den finska skoldebatten lika politisk som den svenska frågades det på Twitter igår. Nej svarade jag med frågan om det finns en skoldebatt i Finland tillagd.
För visst diskuterar vi skolan men diskuterar vi egentligen nånsin skolan? Några exempel:
Vi debatterar om byskolornas vara eller inte vara men då är det oftast egentligen bygdepolitik vi diskuterar. Skolan kan vara mycket viktig för byn. Om vi i den diskussionen kommer in på undervisningen och själva skolan verkar det ofta som om vi letat fram de argument som stöder vår ståndpunkt om den lilla byskolan ska finnas kvar eller inte.
Vi diskuterar språkundervisningen men  den diskussionen har nog så lite med skolan att göra egentligen att vi går vidare till nästa.
Vi diskuterar digitaliserad studentexamen mycket lite pedagogik utan mest teknik. Mycket lite hur vi kan utnyttja möjligheter men mycket hur vi kan begränsa användningen.
Så lite har jag den känslan att skolan diskuteras men mera som en plats och organisation än som en tanke. Vi borde kanske diskutera mera varför vi har en skola, för vem och vad vi vill uppnå med den för att komma in på hur vi ska uppnå bästa resultat. Svårt med skolan då alla har erfarenhet av den och en vanligtvis ganska stark uppfattning om hur den ska vara. I kombination med Pisa-undersökningar som visar hur rätt vi har kan det vara en rätt farlig situation med tanke på framtiden.

Inga kommentarer: