torsdag 17 november 2016

112 app för övning

Deltog i ett babycafe med diskussion med en polis om barn och säkerhet igår. Blev tal om att lära sig ringa 112. Min åsikt var att det torde vara betydligt enklare att lära små barn använda 112 Suomi-appen istället. "Vilken baby som helst" hittar ju YouTube så ska väl gå bra. Dessutom ger den automatiskt koordinater för var telefonen befinner sig.

Det som jag skulle vilja lägga till är en övningsapp. En likadan men som inte gör ett äkta samtal att öva med. Borde väl inte vara så svårt? Speciellt för svenskspråkiga barn, som blir kopplade av och an innan de får en människa att tala med, vore det bra att få öva. När man väl har fått ett 112-proffs på tråden att tala med ska de väl kunna ta saken vidare. Så en app som simulerar allt fram tills dess kräver ju inte någon bemanning.
Vem tar detta vidare?

Inga kommentarer: