fredag 26 september 2008

Ungdomars IT-användning

FST/OBS var inne i skolan igår och gjorde ett reportage om Ungdomars IT-användning och föräldrars kunskaper om den. I förbifarten fick jag också några frågor om vad föräldrar borde göra. I princip tycker jag att de grundläggande sakerna bygger på sunt förnuft

  • För mycket är för mycket. 12 timmar dagligen är för mycket, vare sig det gäller datorer, långdistanslöpning eller att äta grönsaker. Här måste vuxna ta sitt ansvar och sätta gränser.

  • Att man som vuxen inte vet hur saker fungerar på webben är inget problem. Barn/ungdomar vet nog hur de tjänster de använder fungerar tekniskt. Be dem visa och sätt ihop deras användarkunskap med den livserfarenhet som ni som vuxna hunnit skaffa er. Genom att diskutera användningen ur olika synvinklar och med olika erfarenheter kan man komma fram till en vettig användning.

  • Förbjud inte och förhör inte. Diskutera hellre vad ungdomar gör än att förbjuda för säkerhets skull. Vi borde kunna skapa en stämning där ungdomar vågar fråga och berätta om upplevelser och problem de stöter på utan att de behöver vara rädda för överdrivna reaktioner och bestraffningar (Ja, förbud att använda en viss tjänst kan vara en bestraffning) Många ser också webben som en frizon och tycker att det som sker där ska hållas där. Genom en öppen diskussion kunde vi få vetskap om olämpligt beteende och uttryck för illamående som visar sig här och kunna hjälpa dem som behöver.

  • Inse att det inte finns nån virtuell värld. Allt som händer är riktiga människor, känslor och upplevelser, om än i ett annan format.

  • Finns där. Ju mindre barn dess mera behöver den nån som lite kikar över axeln eller sitter med för att få hjälp att tolka och förstå det de stöter på. Skolor och föräldrar kan undervisa och berätta på förhand hur saker fungerar och vad man ska tänka på men det är under den verkliga användningen som det har bäst verkan.

Men jag skrev "i princip" och "grundläggande". Inget är förstås så här enkelt. Alla vuxna, barn och ungdomar är olika och reagerar olika på alla saker. Men jag tror ändå på dessa grunder. Kolla dock in OBS ikväll 18.30 på FST , eller på Arenan, så ser vi om nån annan håller med.

Inga kommentarer: