måndag 15 februari 2010

Slang på nätet

Har du svårt att först vad alla förförkortningar på nätet står för så ger Internetslang.com ger svaren. Som t.ex PEBCAC (Problem Exists Between Chair And Computer)

Inga kommentarer: