måndag 1 mars 2010

Centralisering

I dagens HBL kan man läsa om hur Helsingfors standardiserar skolornas webbsidor. Detta är rätt typiskt tillvägagångssätt tyvärr. Man skapar ett verktyg, utan att skolor kan vara med och påverka ("Omställningen var för stor för att alla skulle vara med i planeringen") och tvingar skolor att frångå fungerande koncept som de byggt upp, t.ex. Gymnasiet Lärkans sidor. Dessutom ska man "dra upp linjer för hur skolorna ska få använda sociala medier".
Visst är det bra att ge alla lika villkor men allt för ofta betyder det att man sänker nivån på de bästa för att nå ett medeltal. Riktlinjer dras allt för ofta upp av stela byråkrater utan insyn i den värld som ungdomar och studieranden lever i idag. Många riktlinjer är mest till för att skydda bristfälliga nätverk och för att slippa se verkligheter. Ytterst få "riktlinjer" är till för, allra minst lyckas med, att bidra till att skapa en kreativ miljö för inlärning och tidsenliga arbetssätt.
Ge istället skolor en frihet att jobba kreativt med de verktyg de väljer. På det sättet kan vi skapa ett mångfald av arbetssätt och material som vi fritt kan låna av varandra. Riktlinjer borde bidra till kreativ användning, inte som nu oftast är fallet, begränsa den. Kom ihåg att vi skolar och utbildar folk för framtiden inte gårdagen.

Inga kommentarer: