onsdag 8 februari 2012

Bring Your Own Device

Jag har de senaste veckorna funderat en del på Bring Your Own Device och dess för- och nackdelar i skolan. I korthet att skolan står för ett trådlöst nät som tillåter elever att hämta med egen utrustning.Det mest lockande mer detta är ju nog att det är det enda sätt på vilket vi inom rimlig tid kan få skolornas utrustningsnivå på en acceptabel nivå. Visst vore det bra om skolan stod för utrustningen men jag är nog för pessimistisk för att tro att man kommer att hitta pengarna till denna utrustning och dessutom lyckas frångå det gamla centraliserade tankesättet som alltid gjort att den utrustning som skaffats varit mer eller mindre olämplig. Med egen utrustning ger det ju möjlighet att jobba med den utrustning man är van med vilket underlättar eftersom man inte behöver lära sig hur den fungerar utan kan sätta igång genast. Allt detta är ju bra men vad talar då emot?
Ett problem är ju att den finns en risk att elever hamnar i olika ställning beroende på om de har råd med en viss utrustning eller inte. Att föräldrar känner sig tvingade att skaffa den nyaste och bästa kan också i värsta fall bli verklighet. Detta tror jag dock inte behöver vara en stötesten. Redan nu känner säkert föräldrar den pressen och skolan kommer fortfarande att behöva en del utrustning men eftersom det är tillåtet att använda egen utrustning behöver den inte räcka åt alla. Vi kan säkert då klara oss med mycket mindre utrustning så trots att den håller god kvalitet är kostnaderna överkomliga. Dessutom är inte läget idag heller rättvist. Visst är det bra om vi kunde ha den bästa utrustningen och det bästa utgångsläget för alla och det ska vi sträva efter. Men det betyder inte att alla alltid ska ha samma sak och jämnlikhet ska inte uppnås genom att sänka nivån så att alla har det lika dåligt. Vi måste sträve efter en nivå där alla har det som passar dem, inte att alla har lika. Detta nytänkande är kanske det som vi har svårast att våga oss på.
Det största problemet med BYOD tror jag den stackare som ska få all kringutrustning att fungera skulle ha. Tänk att upprätthålla skrivare, projektorer och interaktiva tavlor i en miljö där denna brokiga skara av utrustning används. Detta kan vara en utmaning som heter duga. Personligen skulle jag dock med glädje anta den. Dessutom rör vi oss mer och mer mot molntjänster så sist och slutligen är även det problemet ganska litet.

Inga kommentarer: