torsdag 23 augusti 2012

Fusk?

Parents: Do Your Kids Use Their Mobile Devices to Cheat At School?

Intressant det här med "fusk". Vad menar vi egentligen? Hur många av oss stängs in i en skrubb utan dator och telefon för att utföra en arbetsuppgift? Varför använder vi den metoden i skolor som borde förbereda elever för (arbets)livet?
Det är väl den utomstående hjälpen vi till allt pris vill hindra men sådan finns det ju olika varianter av. Att få en uppgift och sedan maila den åt någon som löser den får vi väl hålla med om att klassas som fusk om vi försöker mäta kunskaper. Däremot att tillgång till Internet automatisk skullle vara fusk håller jag inte med om. Att ha tillgång till en massa information hjälper inte att svara på en bra ställd fråga om man inte har en god grundkunskap så att man kan plocka ut det man behöver. Det blir lite som att ha tillgång till ett bibliotek men inte kunna läsa. Bra uppgifter mäter förmågan att använda kunskap istället för förmågan att memorera fakta och  rabbla upp den. Hemligheten tycks alltså vara att ge rätt uppgifter.  Fortsätter vi med gamla uppgifter där vi ber alla räkna upp de tolv månaderna blir det ju "fusk"om man har en kalender i telefonen.

1 kommentar:

simonhansell sa...

"Hur många av oss stängs in i en skrubb utan dator och telefon för att utföra en arbetsuppgift?" Ett svar på den frågan är väl alla abiturienter i Finland under studentskrivningarna ett par gånger om året ;). Jag håller alltså fullständigt med dig Joakim.