onsdag 8 augusti 2012

Hur är en bra inlärningsmiljö?

Fick frågan hur jag tycker en bra inlärningsmiljö ska vara. Då i betydelsen inlärningsplattform eller vad man vill kalla det. Alltså dessa "webb baserade plattformer som skolor använder". Det är ju en intressant fråga så tänkte jag skulle lista några saker.

 • Möjlighet att ge ut och ta in material. Må vara en presentation som hållits på en lektion, en uppsats som lämnas in eller tilläggsmaterial  för självstudier.Dessa ska lätt kunna göras. Man ska kunna bestämma vem det når ända ner på individnivå.
 • Möjlighet att göra saker anonymt eller med namn beroende på situation och uppgift. Mellanting som t.ex. Fronter har är att en lärare kan bedöma ett inlämnat material utan att i bedömnings situationen se vem som lämnat in det (men nog efteråt) är också bra.
 • Möjlighet att utnyttja andra resurser på webben. Inframe användning av Google docs, linbäddningar från Slideshare eller Youtube-videon är ett måste.
 • En attraktiv plats för kommersiella producenter av läromedel. Man ska kunna köpa och koppla in de e-läromedel som finns. (En lite knepig situation i Finland ibland då producenter av finskt material ibland föredrar en annan plattform än de som gör finlandssvenskt.)
 • Stöda öppna format som t.ex. Scorm.
 • Möjlighet att ha material slutet och helt öppet. På den öppna fronten är Fronter lite klumpig medan t.ex. Pedanet har ett gränssnitt som kan konkurrera med de flesta giganter inom sociala medier. Just denna detalj är viktigt då man bör lära sig hur man hanterar och publicerar på webben.
 • Möjliggöra samarbete. Mycket bra om naturliga samarbetspartners använder samma eller kompatibel plattform så att dessa kan kombineras utan att man behöver använda den ena eller den andra. En plattform kan vara hur bra som helst men saknar den detta ska man nog tänka två gånger innan man tar den ibruk.
 • Stöd ska finnas lättillgängligt på ett lämpligt språk. Både tekniskt och användarstöd. Viktigt såväl vid ibruktagande som under fortsatt användning. Lämpliga skolningar bör kunna köpas in.
 • Driftsäkerhet. Det material som finns bör med "100%" alltid vara tillgängligt. Här har stora aktörer en fördel. Små hemmabyggen kan sällan garantera detta.
 • OpenSource (t.ex. Moodle) är bra men har väl inte så stor betydelse för de flesta i praktiken. Vem kodar om en plattform på egen hand även om det är möjligt? Viktigare att man kan importera/exportera det man byggt upp på ett någorlunda behändigt sätt om man byter skola eller arbetsplats. Öppen källkod ger dock en viss garanti för kontinuitet.
 • Samarbetsmöjligheter. Här tycker jag de flesta ligger efter. Diskusssionsforum och chatar finns i de flesta men möjlighet till verkligt samarbete (i realtid speciellt) saknas. Här kunde man ta modell av t.ex. Wikispaces eller Titanpad. Visst kan man i de flesta som tidigare nämndes integrera dessa men bekvämare ju mindre man behöver ta hjälp utifrån.
 • Ska vara lätt att upprätthålla. Bara en sån sak att man kan importera/synkronisera data från det program som man använder administrativt (Wilma, Helmi...) och att man som användare kan få ett förlorat lösenord skickat till sin e-post.
 • Snygg layout och användarvänlighet. Här ligger t.ex. Fronter mycket efter. Bör fungera som övriga sajter gör idag inte som en webbsida på 90-talet. Konstant utveckling för att hänga med i tiden behövs.
 • Sigle-sign-on. I bästa fall kan man knyta t.ex. Google apps till plattformen.
Sist och slutligen säger väl den sista punkten saken ganska bra. En bra inlärningsmiljö paketerar in en version av alla de vettiga fria verktyg som finns på webben och kombinerar dem med kommersiella aktörers material. 

Inga kommentarer: