onsdag 25 februari 2009

Samhället och IT-möjligheter

Johan Sandell, IBM:s Finlandschef, grämer sig i dagens HBL över att Finland tappat sitt teknologiska försprång på grund av att staten och kommunerna inte är bättre på att plocka upp ny teknik. Han påpekar att inom staten ökar IT-kostnaderna medan trenden inom företag är den motsatta.
Här stöter vi igen på den gamla sanningen. Vi kan inte plocka in IT:n men ändå jobba vidare på samma sätt som vi alltid gjort. Den som vågar förändra sig har här allt att vinna. Kommuner och statens trögroddhet, brist på ledarskap och helhetssyn samt motviljan mot förändringar är här en stötesten som gör att samhället halkar efter den enskilda individens (och speciellt ungas) färdighetsnivå.Tekniken och kunskapen för att göra nästan vad som helst finns redan. Nu skulle det bara gälla att använda den kreativt och effektivt. Inte minst borde vi börja utgå från medborgarnas behov inte efter myndigheternas.

Inga kommentarer: