fredag 29 januari 2016

Åldersgråns 16?

Dagens snackis på svenskt, och finlandssvenskt, håll har varit svenskarnas utspel om 16-års åldersgräns på sociala medier. och att det ska vara föräldrars tillstånd om yngre. Förslaget kom ju på EU-nivå för några veckor sedan. Tanken är nog god men några frågor:
  • Vad tyder på att detta gör nånting bättre? Det måste ju väl grunda sig på nåt rätt konkret?
  • Juridiskt kan barn yngre än detta inte ingå avtal utan föräldrar tillstånd. Även änvändaravtal? Så vad ändras?
  • Riskerar inte barn med sämre kontakt med föräldrarna / sämre hemförhållanden att drabbas oskäligt hårt av detta? Att stå utanför kanalerna är ju inget allternativ. Är man där olovligt blir man ju helt rättslös?
  • Hur ska det fungera i praktiken? Redan nu finns det en 13-års prinvcip som inte fungera så bra. Ska 13 bara bytas mot 16? Eller ser man nu chansen att ta storabrors-tanken till sin spets? Tegistrering av alla nätanvändare?
  • Vad ska räknas som sociala medier? Av vem?
Så tanken kanske är god men finns nog en hel del frågor som man får ge bra svar på innan jag är övertygad. Ålersgräns på cigaretter har en effekt. Men cigaretter dödar och det är inte meningen att alla ska börja röka efter att de fyllt 18, eller hur?

Inga kommentarer: