måndag 26 mars 2012

Barnens mediabarometer 2011

Mediakasvatus
"Mediepuberteten börjar vid elva års ålder. Enligt resultaten för undersökningen Barnens mediebarometer 2011 använder 11-åringar medier mer likt ungdomar än barn. Första- och tredjeklassare använder främst innehåll avsett för barn, men sedan sker en stor förändring från tredje till femte klass. Nästan alla undersökningsdeltagare sade att de använder community-tjänster på nätet, och en tredjedel publicerar bilder på nätet. Också digitala spel förbjudna för barn (F18) är populära bland femteklassare.
Så gott som alla familjer hade regler gällande medieanvändning, och över tre fjärdedelar av barnen ansåg dessa regler lämpliga. Endast få önskade att deras mediebruk inte skulle regleras alls. De femteklassare som använde internet ofta var mer missnöjda med reglerna hemma. Fostrare bör alltså inte anta att barn är nöjdare ju friare de får använda medier."

Inga kommentarer: